Private Equity: kans of bedreiging voor Accountancy?

Wel of geen overnames door PE in accountancy

De intrede van private equity (PE) in de accountancysector zorgt voor veel discussie. Marcel Pheijffer, hoogleraar accountancy, waarschuwde onlangs in het Financieel Dagblad voor de risico’s. Maar de op de website voor fusies en overnames MenA.nl reageert de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) in het artikel (‘Private equity in accountancy: vloek of zegen?‘) door te wijzen op de voordelen.

  • beslissen over wel of geen PE in accountancy.
  • Pheijffer: Kwaliteitsverlies door PE’s rendementsfocus … 
  • … NVP: PE verbetert langetermijnwaarde en kwaliteit.

Pheijffer waarschuwt dat PE de focus verlegt naar rendementsdenken, wat kan leiden tot kwaliteitsverlies. Hij stelt dat de winst binnen accountantskantoren vaak direct aan de partners wordt uitgekeerd, waardoor er geen geld is voor noodzakelijke investeringen. Hij betoogt dat verplichte buffers een betere oplossing zouden zijn dan de intrede van PE. Eerder wees oude-bestuurders van Alfa Accountans op Accountantweek.nl ook al op deze dynamiek.

Private Equity vs kwaliteit

Volgens de NVP kan PE juist bijdragen aan de kwaliteit van accountancykantoren. PE-aandeelhouders streven naar waardecreatie op lange termijn, wat investeringen in kwaliteit, governance en digitalisering mogelijk maakt. Dit zou de organisatie ten goede komen en de kwaliteit verbeteren. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


Rendementsdenken versus Kwaliteit

Pheijffer vreest dat de nadruk op rendement de kwaliteit van wettelijke controles onder druk zet. Hij krijgt steun uit de accountancysector voor zijn standpunt dat PE primair stuurt op rendement. De NVP weerspreekt dit en stelt dat kwaliteit juist een waarde vertegenwoordigt en dat kwaliteitsverlies tot waardevermindering leidt, wat niet in het belang van PE is.

Lees ook

Groei en Schaalvergroting

Pheijffer betwijfelt in de zalmroze krant of PE kan helpen bij het succesvol laten groeien van accountancykantoren. Hij wijst op voorbeelden zoals Accon avm, waar schaalvergroting niet leidde tot hogere winsten en de kwaliteit van de organisatie schade leed. De NVP is het hiermee oneens en stelt dat PE-partijen juist goed zijn uitgerust om groei te realiseren door hun kapitaal, kennis en netwerk.

Arbeidsmarkt en aantrekkelijkheid

Pheijffer is sceptisch over de invloed van PE op de aantrekkelijkheid van de accountancysector als werkgever. Hij stelt dat efficiency en schaalvergroting niet automatisch leiden tot een betere werkomgeving. De NVP benadrukt echter dat PE veel investeert in het behoud van werknemers en dat grotere organisaties meer mogelijkheden bieden voor ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden.

Reactie van Pheijffer

In het artikel zegt Pheijffer bij zijn standpunt te blijven ‘dat PE niet de oplossing is voor de problemen in de accountancysector’. Hij pleit dan ook voor het opbouwen van buffers en een focus op lange termijn in plaats van kortetermijndenken. “De winst moet niet telkens direct worden uitgekeerd,” aldus Pheijffer. Hij benadrukt dat PE ook rendement wil en daarmee deel van het probleem wordt.

PE en de Toekomst

De discussie over de rol van PE in de accountancysector is nog lang niet voorbij. Pheijffer en de NVP blijven lijnrecht tegenover elkaar staan. Voor financiële managers betekent dit een belangrijke afweging: kiezen zij voor de langetermijninvesteringen en de mogelijke kwaliteitsverbeteringen die PE belooft, of vrezen zij de mogelijke kwaliteitsverlies en korte termijn focus waar Pheijffer voor waarschuwt?

Lees ook

Gerelateerde artikelen