Privacy-zorgen bemoeilijken inzet innovatieve technologie

De kans op misbruik van persoonlijke gegevens, verzameld en opgeslagen door de eigenaren van communicatienetwerken en ontelbare apps, is reëel.

Daarom is  het cruciaal om het vertrouwen van de consument te winnen, willen de mogelijkheden van nieuwe technologie echt volledig gebruikt worden. Dat concludeert een vers onderzoeksrapport, Creepy or cool? Staying on the right side of the consumer line. De auteur KPMG stelt vast dat het merendeel van de gebruikers van dergelijke moderne middelen en instrumenten van oordeel is, dat zij geen enkele control (kunnen) uitoefenen over de wijze waarop van gebruik gemaakt wordt en zal worden van de data, die zij moeten verschaffen, laat staan van de gegevens die vervolgens over hun acties en keuzes ontstaan en opgeslagen worden.

Veel mensen vrezen, dat die gegevens buiten hun weten om verkocht worden aan ‘derden’.  Het is dan ook raadzaam, aldus KPMG, om optimale transparantie te bieden over hoe en waarom die gegevens gebruikt zullen worden. De auteurs raden – nogal gemakkelijk – aan om de klant proactief te vertellen “wat men van plan is te gaan doen met de verzamelde gegevens, en te benadrukken dat deze niet gedeeld zullen worden met andere partijen”.  Helaas worden dezer dagen veel gegevens juist vanwege de commerciële mogelijkheden verzameld en geanalyseerd…

Naast de angst voor misbruik is een tweede zorg de blijkbaar nog steeds gebrekkige beveiliging van dergelijke gegevensverzamelingen, i.c. de eigen persoonlijke data. Dagelijkse berichten over gehackte systemen en slordig omgaan met vertrouwelijke informatie geven daar alle aanleiding toe. Daarom raadt KPMG elke organisatie die data nodig heeft en verzamelt aan, om méér aandacht aan dat aspect te geven: “strong security is key to success!”.

“Wil een organisatie overleven, dan zal de zorg voor privacy en adequate beveiliging in het DNA van de organisatie vastgelegd moeten worden.”

kpmg.com

Gerelateerde artikelen