Privacywaakhond bezorgd over intern toezicht Amsterdam

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt zich zorgen over de onafhankelijkheid van het interne toezicht bij de gemeente Amsterdam. De privacywaakhond heeft daarom de wethouders Hester van Buren (personeel en organisatie) en Alexander Scholtes (ICT) uitgenodigd voor een gesprek.

Organisaties zijn verplicht een interne privacytoezichthouder aan te stellen, de zogeheten de functionaris gegevensbescherming (FG). Deze functionaris houdt toezicht en adviseert de organisatie. De AP heeft echter signalen gehad dat deze privacytoezichthouder ook mogelijk heeft meegewerkt aan het privacybeleid van de gemeente als zogeheten 'privacy officer'. "Het combineren van deze twee functies kan tot een belangenconflict leiden, met mogelijke risico’s voor de privacy van burgers", aldus de privacywaakhond.

De gemeente laat weten dat de twee functies van de functionaris niet in strijd zijn met de Algemene verordening gegevensbescherming, "mits de onafhankelijkheid van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) is geborgd. Dat neemt niet weg dat de gemeente Amsterdam deze situatie ook niet wenselijk vindt. Om iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen is daarom op 4 mei jongstleden besloten dat de tijdelijke FG al zijn overige taken als privacy officer neerlegt. Uiteraard blijven we hierover in gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

"Een grote stad als Amsterdam, waar veel privacygevoelige informatie van burgers wordt verwerkt, moet het interne privacytoezicht goed op orde hebben. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig omgaat met hun gegevens, en dat het toezicht daarop deugt en onafhankelijk is ingericht", aldus Monique Verdier, vice-voorzitter AP. Na het gesprek met de wethouders kijkt de waakhond welke verdere stappen eventueel nodig zijn.
 

Gerelateerde artikelen