‘Privacy familiebedrijven in gevaar door Europese UBO-register’

Familiebedrijven in Nederland vrezen voor hun privacy als zij verplicht worden om hun grootaandeelhouders in te schrijven in een openbaar register. Een vertrek uit Nederland is een optie, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW, die het kabinet met klem oproepen om terughoudend te zijn met de implementatie van het Europese UBO-register.

Volgens een nieuwe Europese richtlijn tegen witwassen en de financiering van terrorisme- moeten straks alle natuurlijke personen, met een belang van 25 procent of meer in een bedrijf, zich verplicht laten registreren in een nieuw register. Dit UBO-register (ultimate beneficial owner) is toegankelijk voor overheidsinstanties, financiële inlichtingeneenheden en degenen die een gerechtvaardigd belang kunnen aantonen bij die toegang.

Maar met name familiebedrijven zijn beducht voor deze nieuwe regelgeving. Zij maken uit privacyoverwegingen bezwaar, omdat zij vrezen voor de persoonlijke vrijheid van familieleden (kidnapping), chantage en ongewenste vermelding op miljonairslijstjes. Deze gevoelens van onveiligheid leiden er volgens MKB-Nederland en VNO-NCW toe dat vestiging in het buitenland nadrukkelijk overwogen wordt. ‘Dat is ongewenst’, beklemtonen de ondernemersorganisaties.

Familiebedrijven zijn namelijk van groot belang voor de Nederlandse economie en dienen voor Nederland behouden te blijven, schrijven zij in een brief aan ministers Kamp (Economische Zaken) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie). MKB-Nederland en VNO-NCW verzoeken het kabinet daarom met klem om terughoudend te zijn met de implementatie van het Europese UBO-register en gebruik te maken van de opties die de richtlijn daarvoor biedt, in het belang van de Nederlandse economie.

Gerelateerde artikelen