Positieve vooruitzichten pluimveehouderij

De vooruitzichten voor de Europese vleeskuikensector zijn positief. Nederlandse pluimveehouders behalen goede rendementen door een lager aanbod en stabiele voerprijzen. Ook is de omschakeling naar concepten voor de Nederlandse markt nagenoeg afgerond. 2017 brengt wel nieuwe uitdagingen, stellen sectormanagers van de Rabobank in het kwartaalbericht Pluimveehouderij.

De Nederlandse vleeskuikenhouderij is de afgelopen jaren overgestapt op welzijnsconcepten voor de retail. Die omschakeling is bijna afgerond en legt de branche vooralsnog geen windeieren. Sectormanager Jeroen van den Hurk: “Vanwege de keuze voor trager groeiende rassen en minder dieren per vierkante meter is het aanbod gedaald, terwijl de vraag op peil is gebleven. Hogere opbrengstprijzen zijn het resultaat.”

Volgens Van den Hurk biedt 2017 verschillende uitdagingen. “Door de aanhoudende productiestijging in Oost-Europa kunnen de prijzen onder druk komen te staan. Een andere belangrijke uitdaging voor de sector ligt in het optimaliseren van de verkoop van het hele kuiken binnen het concept.”

De broedeisector zit ondertussen in een dip. Na een moeizame start in 2016 is de markt in Q2, begin Q3 volledig ingestort, door verschillende factoren die elkaar hebben versterkt. Zo is er meer geproduceerd, maar is de vraag afgenomen. Van den Hurk: “Er zijn al maatregelen genomen om het aanbod te verlagen. Daardoor lijkt de bodem bereikt, maar we verwachten wel dat de malaise een blijvende impact heeft op de sector.”

Op langere termijn is een nieuwe marktoriëntatie nodig om een financieel gezonde vermeerderingssector te behouden. Een betere afstemming tussen verschillende partijen in de keten – producenten, broederijen, handelaren en afnemers – is hiervoor noodzakelijk.

Gerelateerde artikelen