Plafond subsidieregeling verwijderen asbestdaken 2017 bereikt

Ruim 7.000 particulieren, bedrijven, non-profit en overheidsinstellingen vroegen in 2017 subsidie aan voor het verwijderen van asbestdaken. De regeling heeft deze aanvragers gestimuleerd om in totaal 4,2 miljoen m2 asbestdak te saneren, gelijk aan de oppervlakte van 840 voetbalvelden. Het subsidieplafond voor 2017 van € 25 miljoen is inmiddels bereikt.

Ook in het tweede jaar is de subsidieregeling een succes te noemen. In 2016 maakten meer dan 5.300 aanvragers gebruik van de regeling, dit jaar steeg dat tot ruim 7.000 aanvragers. De totale aangevraagde subsidie overstijgt het beschikbare budget van € 25 miljoen voor 2017.

Subsidieaanvragen voor 2017 kunnen echter gewoon worden ingediend. Aanvragen die RVO.nl ontvangt nadat het subsidieplafond is bereikt, worden per 1 januari 2018 weer in behandeling genomen zodra er nieuw budget beschikbaar is. Voorwaarde blijft wel dat een subsidieaanvraag moet zijn ingediend binnen 6 maanden nadat het asbestdak is verwijderd.  

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is voornemens om in 2018 opnieuw budget beschikbaar te stellen voor de regeling. Het bedrag wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant.

 

(RVO.nl)

Gerelateerde artikelen