PKISigning biedt doorbraak in ondertekening via cloud met beroepscertificaat accountant

Het is nu mogelijk om signing te doen vanuit de Cloud op basis van een certificaatbeheer vanuit de Cloud. Dit betekent dat de certificaten in beheer staan bij een geaccrediteerde dienstverlener en de certificaten niet meer op een hard token (USB) hoeven te staan. Dit levert gebruikersgemak en voordelen op die door de Cloud volledig benut worden. Eerder dit jaar kon PKISigning al het SBR Assurance Linking & Signing proces volledig ondersteunen.

PKISigning biedt, in samenwerking met QuoVadis, de oplossing om vanuit de Cloud te ondertekenen. Gebruikers kiezen zelf of zij gebruik maken van de hard token variant of volledige Cloud signing. Vanuit beheersoogpunt is dit met name interessant voor grote accountantskantoren. Dirk Kreijkes, directeur PKISigning, is blij dat de functionaliteit nu al voldoet aan de te verwachten marktvraag op dit gebied. Kreijkes: “Om Linking & Signing op de juiste manier in te passen binnen het kantoorproces is integratie met bestaande tools noodzakelijk in combinatie met volledige Cloud signing. Door de integratie met de HSM van QuoVadis lossen we de verwachtingen van de markt in. Wij zijn blij te voldoen aan deze verwachtingen en zullen de mogelijkheden van signing vanuit de Cloud op korte termijn gaan uitbreiden”.

Later dit jaar start de doorontwikkeling van PDFondertekening vanuit de Cloud. Hiermee laat PKISigning zien accountants te blijven ondersteunen bij de efficiencyslagen die de komende jaren gemaakt worden.

Signing vanuit de Cloud

Sinds medio dit jaar maakt de eIDAS verordening het mogelijk dat persoonsgebonden (gekwalificeerde) certificaten mogen worden opgeslagen op een HSM. Aan het opslaan van dergelijke certificaten zijn strenge voorwaarden verbonden. Deze moeten volledig onder beheer staan van een geaccrediteerde dienstverlener (Trusted Service Provider). QuoVadis is één van de twee partijen die hiervoor zijn geaccrediteerd in Nederland. Het voordeel van een HSM is dat de gebruiker van het certificaat niet fysiek over een token hoeft te beschikken om zijn elektronische handtekening te zetten. Het certificaat is in dit geval opgeslagen op daarvoor speciaal bestemde hardware die via een beveiligde verbinding bereikbaar is. Daarnaast hoeft er geen software op de computer te worden geïnstalleerd.

Werking PKISigning

PKISigning genereert op basis van het persoonsgebonden beroepscertificaat van de tekenende accountant een detached signature. Dit is het derde bestand wat naast de SBR-jaarrekening en SBR-verklaring naar Digipoort wordt verstuurd, met daarin de digitale handtekening van de gebruiker. Leveranciers als Caseware, Unit4, Pinkweb, Mijnaccountantsportal, MakeLifeEasier en XBRLreports hebben PKISigning reeds naadloos geïntegreerd in hun software. Integraties met Visionplanner en Accept worden binnenkort opgeleverd.