Pitches Accountancy Awards: serie vijf

Tijdens de Financial Systems-beurs geven tientallen accountantskantoren die zijn genomineerd voor een Accountancy Award pitches van één minuut. De vijfde serie presentaties.

Jurre Yntema (Finshare): ‘Parttime controller’

Het accountantskantoor Finshare bestaat nu 3,5 jaar en richt zich op het midden- kleinbedrijf. Het heeft uiteenlopende klanten: van zzp’er tot stevig mkb-bedrijf met een omzet van 40 miljoen. “We zijn vanaf dag één bezig geweest om alle standaardprocessen zoveel mogelijk te automatiseren,” zegt eigenaar Jurre Yntema. In de afgelopen tijd heeft het kantoor diverse nieuwe diensten geïntroduceerd: "We hebben bijvoorbeeld ons kantoorportaal met als belangrijk onderdeel daarvan het scanboeken en teleboekhouden. Het biedt de klant een beter en ‘near real time’ online overzicht van zijn boekhouding. Hierdoor is de klant in staat om eerder bij te sturen. Voor ons betekent dat dat we ons hierdoor meer en meer focussen op adviseren en begeleiden. Met een andere ontwikkeling, het scanboeken, levert de klant zijn boekhouding digitaal aan." Een voorbeeld van een klant is het vergadercentrum Seats2meet. Klanten die een plek willen reserveren kunnen via de Seats2meet-website zelf een boeking indienen, waar vervolgens een factuur uit komt rollen. "Wij beheren hun complete financiële domein beheren. Wij zijn sinds die tijd hun financiële partner. Wij verzorgen de complete administratie, maken de jaarrekeningen maar zitten ook bij besprekingen met de bank. Zie ons als een parttime controller”

Jolien Bettonviel (Flow): ‘Begrip in de branche’

Flow Accountants is een accountantskantoor dat gericht is op het midden- en kleinbedrijf, in het bijzonder op de de bloemendetailhandel. “Wij onderscheiden ons door onze persoonlijke benadering”, stelt mede-eigenaar Jolien Bettonviel. “Vanuit onze branchespecialisatie ondersteunen wij klanten bij het verbeteren van hun rendement. Ook hebben wij veel kennis ontwikkeld binnen voor de bloemendetailhandel gangbare kengetallen. Het afgelopen jaar hebben wij deze kennis ontwikkeld tot een benchmarkmodel. Elk kwartaal kunnen wij op basis van dit benchmarkmodel inzichtelijk maken wat de relevante brancheontwikkelingen zijn. Vanuit deze gegevens kunnen wij individueel per klant bepalen hoe deze heeft gepresteerd ten opzichte van de branche en waar verbetering mogelijk is. Op deze manier ondersteunen wij onze klanten bij het optimaliseren van hun bedrijfsvoering en daarmee het rendement van hun onderneming. Bijvoorbeeld door workshops te organiseren, waar we met verschillende ondernemers hun cijfers met elkaar vergelijken. Onze benchmark is een begrip in de branche."

Dirk-Jan de Jeu (MKBTR): ‘Eenvoudig, betaalbaar en effectief’

MKBTR is een samenwerkingsverband van acht professionals met verschillende achtergronden in de zakelijke dienstverlening. Binnenkort ook advocatuur. “Wij werken samen tegen de voor de ondernemer betaalbare uurtarieven”, zo stelt oprichter Dirk-Jan de Jeu. De tarieven verschillen, mar zijn afhankelijk van de grootte van de onderneming. Zodoende biedt MKBTR diensten die eenvoudig, betaalbaar en effectief zijn. wordt gemaakt. Het kantoor maakt gebruik van de meest innovatieve software op het gebied van data-opslag, salarisverwerking, financiële administratie en adviesdossiers. Deze software en data zijn met elkaar gekoppeld en overal en altijd via apps op alle devices volledig toegankelijk. MKBTR heeft door slim na te denken hiervoor nauwelijks investeringen hoeven doen, waardoor de klant wel de beschikking hierover heeft, zonder ervoor te hoeven betalen. "Ook niet via hogere uurtarieven."

Harry Marissen (Harrier accountancy-advies): ‘Advies voor ondernemende ondernemers’

Harrier accountancy-advies zet in de dienstverlening de realisatie van ondernemersambities centraal. “Die ambities zijn zelden puur financieel en daarom is het traditionele domein van de accountant voor dit concept niet toereikend. De adviseur moet zich verdiepen in de business van zijn klant”, zegt eigenaar Harry Marissen. Het kantoor werkt MKB-breed en bestaat voornamelijke uit ondernemend ingesteld bedrijven. Harrier bedient die ‘ondernemende ondernemers’ met ForecastXL, een nieuwe innovatieve IT-tool die ‘het niveau van het standaard dashboard ontstijgt’. “Samen met de klant stellen we vast welke aspecten bepalend zijn voor de realisatie van de ambities. Deze vertalen we in KPI’s die op drie niveaus worden ingezet: realisatie, forecast en ambitie. We sparren zeer frequent met de klant over de afwijkingen tussen de forecast en de realisatie. Deze gezamenlijke gap-analyses en de daarop ondernomen acties leiden aantoonbaar tot verbetering van de bedrijfsvoering van onze klanten. Het belangrijkste resultaat is een sterk toegenomen focus op die zaken die er toe doen. Is onze ambitie haalbaar, of moeten we deze bijstellen? Kloppen onze aannames? Welke onderdelen moeten we verbeteren, hoe kunnen we dit realiseren en borgen?”

 

Fou-Kan Tsang (Alfa accountants): ‘Weg met de natte handtekening’

Fou-Kan Tsang, voorzitter van de Raad van Bestuur van Alfa accountants wijst erop dat het proces rondom het opmaken en afhandelen van jaarrekeningen een flinke papierstroom met zich mee brengt en omslachtig en tijdrovend is: de accountant controleert de financiële administratie en zorgen ervoor dat het aan de wettelijke voorschriften voldoet. Vervolgens worden alle documenten geprint en in een boekwerk gebundeld. Dan is het moment voor de natte handtekeningen van zowel de accountant als de klant en pas dan is het document rechtsgeldig. Dit betekent in de praktijk drie keer op en neer met de post en kost naast postzegels, papier en benzine ook nog eens veel tijd. Een doorlooptijd van minimaal een week is zeer gangbaar. Dat is: wanneer het nergens blijft liggen. Een van de nadelige eigenschappen van papieren documenten is dat ze heel snel onderop een stapeltje verdwijnen. Dat kan efficiënter, zegt Tsang. "Onlangs is Alfa accountants begonnen met een project om het digitaal, rechtsgeldig ondertekenen van jaarrekeningen mogelijk te maken." Daartoe werkt Alfa Accountants samen met IntraOffice van IntraData, onderdeel van Solipsis Document Management. Samen bekijken we hoe we het ondertekenproces anders kunnen inrichten, stroomlijnen en versnellen met de inzet van IntraOffice. "Straks zet de klant z’n handtekening via een link in de e-mail en vervolgens ondertekent ook de Alfa accountant digitaal via een link. Op dat moment is de jaarrekening digitaal rechtsgeldig en makkelijk te verzenden naar de stakeholders van de klant, zoals banken, de belastingdienst et cetera. De digitale handtekening versnelt het papierintensieve proces rondom het opmaken en afhandelen van jaarrekeningen. De minimale doorlooptijd van een week kan worden teruggebracht naar een paar uur. Daarnaast maakt het de dienstverlening goedkoper en verhoogt het de service richting de klant.”

Gooitzen Boonstra (BentAcera): ‘Wij maken tijd’

De klant staat centraal, zegt algemeen directeur Gooitzen Boonstra van BentAcera. "Wij zorgen voor alles. Vaste periodieke informatievoorziening, frequente contactmomenten, specialisten die op afroep beschikbaar zijn en uiteraard jaarrekeningen, aangiften en salarisverwerking." Zo ontzorgt BentAcera ondernemers. "We maken tijd voor onze klanten. We bentaceren ze", zo noemt Boonstra dat. Ook biedt het kantoor maatwerk. "En daar zien wij volop ruimte voor nieuwe diensten. De laatste jaren lanceerde Bentacera tal van nieuwe diensten. De cm3-KANS-sessies om ondernemers vooruit te helpen, van elkaar te leren, te informeren en te inspireren zijn daarvan een voorbeeld. Ook helpen wij klanten verder met financieringen, adviseren wij op het gebied van pensioenregelingen en bieden wij verzuimbegeleiding." Een kwart van de omzet is inmiddels afkomstig van advies. Tot slot maakt BenAcera dankbaar gebruik van ICT. Boonstra noemt een digitaal pensioendashboard, verschillende cloud-applicaties die 24/7 bereikbaar zijn en een ondernemerskompas om verbeterpunten in een organisatie in beeld te krijgen.

Gerelateerde artikelen