Philips onder vuur vanwege bonus Van Houten

Aandeelhouders geven bestuur geen decharge.

De bonus die voormalig Philips-topman Frans van Houten kreeg is het bedrijf op zware kritiek komen te staan van de aandeelhouders. Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering kreeg het bestuur van het medisch technologiebedrijf geen decharge van de aandeelhouders. Dat betekent dat zij hoofdelijk verantwoordelijk blijven voor het gevoerde beleid.

Daarnaast waren de aandeelhouders ook fel over hoe snel Philips de problemen met de slaapapneu-apparaten onderkende en aanpakte. Ook wilden de aandeelhouders weten hoe Philips hen schadeloos gaat stellen voor de sterk gedaalde beurskoers van het bedrijf.

Dat er geen vrijstelling zou worden verleend was bij voorbaat al wel duidelijk. De grote aandeelhoudersadviseurs ISS en Glass Lewis hadden aangeraden tegen de decharge te stemmen net als enkele grote institutionele beleggers. De bonus van Van Houten was daarbij nadrukkelijk het punt van afkeuring. Uiteindelijk stemden bezitters van ruim driekwart van de aandelen tegen de decharge. Hoewel Philips dat afraadde, ziet het bedrijf de stellingname daarom niet als een motie van wantrouwen tegen de nieuwe topman Roy Jakobs.

Ook die kreeg wel de nodige kritiek te verwerken. Zo vond de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) dat Jakobs afstand kon nemen van de manier waarop Philips vanaf het begin met de slaapapneu-apparaten is omgesprongen. Als er sinds 2015 toen de eerste problemen opdoken direct goed was gehandeld was het probleem niet zo groot geworden. Als het hoofdkantoor goed had opgetreden toen de omvang van de problemen daar duidelijk werd, had Philips zijn controle niet op orde. "U kunt het niet allebei hebben", stelde VEB-directeur Gerben Everts. "U bent niet Frans van Houten. U kunt hier afstand van nemen."

Sommige aandeelhouders drongen ook aan op vergoeding voor de gedaalde beurskoers. "U praat wel met allerlei patiënten over schadevergoedingen, met alle respect", aldus een van de aandeelhouders van Philips die erop wees dat de koers van het aandeel 70 procent was gedaald. Maar veel toezeggingen kreeg hij niet. Jakobs hield vol dat hij "waarde wil creëren met Philips" en op die manier de koers weer op niveau wil brengen. Bovendien loopt er nog een zaak van de VEB over schadevergoeding van de leden van die vereniging.

Verder was er ook nog kritiek op het beleid van Philips in Rusland. Het medisch technologieconcern zou dat land volledig moeten verlaten, maar daar wil Philips niet aan. "Iedereen heeft recht op medische zorg."