Petri Hofsté RA benoemd tot voorzitter RvC van Achmea Bank

Per 1 mei 2015 is Petri H.M. Hofsté RA als voorzitter toegetreden tot de Raad van Commissarissen (RvC) van Achmea Bank.

Naast haar huidige lidmaatschap van de RvC van Achmea BV, was Hofsté hiervoor onder meer lid van de Raad van Bestuur van Royal Bank of Scotland N.V. en APG en directeur bij ABN Amro. Tevens was mevrouw Hofsté werkzaam bij DNB als divisiedirecteur Toezicht Banken.

Hofsté volgt Erik van de Merwe op als voorzitter van de RvC van Achmea Bank. Van de Merwe heeft deze functie vanaf 2003 vervuld en is per 1 mei 2015 teruggetreden in verband met de maximale benoemingstermijn. Van de Merwe is tevens voorzitter van de RvC van Achmea BV.
 
Met het vertrek van Van de Merwe en het aantreden van Hofsté, bestaat de RvC van Achmea Bank uit drie personen, te weten Petri Hofsté (voorzitter), Jan Molenaar en Bianca Tetteroo.

Gerelateerde artikelen