Personeelstekort industrie loopt op

Het tekort aan gekwalificeerd personeel in de industrie loopt op. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zat aan het begin van het vierde kwartaal 16 procent van de bedrijven in de sector met een tekort aan personeel, wat de productie belemmmerde. Bijkomend probleem is dat het personeelsbestand van de sector behoorlijk vergrijst.

Volgens het statistiekbureau is het sinds het begin van de tellingen in 1985 niet voorgekomen dat er zo veel vraag is naar personeel. Per duizend banen waren er aan het einde van het kwartaal 23 vacatures. Vooral in de machine-industrie is sprake van tekorten. Een kwart van de bedrijven zit momenteel verlegen om personeel.

Verder wordt in de bouwgerelateerde industrie de roep om personeel steeds luider. Bijna een op de vijf ervaart hier een tekort.

Binnen de industrie zijn 55-plussers momenteel goed voor bijna een vijfde van de banen. Vooral in de chemische industrie zijn veel ouderen aan het werk. Het aandeel 45-plussers bedraagt hier ruim 60 procent. Bij de farmaceuten zijn werknemers in doorsnee het jongst. Hier is 58 procent van het personeel niet ouder dan 45 jaar.

Verder blijkt uit cijfers dat ondernemers in de industrie komend jaar meer investeren in vaste en materiële activa als gebouwen, fabrieken, machines, computers en vervoermiddelen. Een op de zes ondernemers denkt hiervoor volgend jaar meer geld uit te trekken dan dit jaar.

Vooral in de chemie- en de aardoliebranche zijn ondernemers positief. Zij verwachten 39 procent meer uit te geven dan een jaar eerder. Dit jaar is de stijging 40 procent. In de hele industrie werd dit jaar een vijfde meer uitgegeven.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober 4,0 procent hoger dan in oktober vorig jaar, aldus het CBS verder. De stijging is kleiner dan een maand eerder. Al twee jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de transportmiddelenindustrie groeide opnieuw het sterkst.

(ANP)

Gerelateerde artikelen