Personeelskrapte zet rem op omzetgroei

De Nederlandse arbeidsmarkt verkrapt steeds verder. Twee derde van de ondervraagde bedrijven in Nederland verwacht in 2019 met een tekort aan personeel te kampen.

Het grootste probleem op de arbeidsmarkt is volgens de bedrijven de mismatch tussen vraag en aanbod op het gebied van kennis en vaardigheden. 

Dit blijkt uit een enquête van het ING Economisch Bureau onder ruim 1.000 Nederlandse bedrijven. Bij één op de tien bedrijven met personeelskrapte leidt de schaarste dit jaar naar verwachting tot een omzetdaling van 6 procent of meer. Om de personeelskrapte het hoofd te bieden zien bedrijven zich genoodzaakt medewerkers zelf op te leiden.   

Mismatch is het grootste probleem op de arbeidsmarkt
Eind 2018 kampte 60 procent van de ondervraagde bedrijven in Nederland met een tekort aan personeel. Voor 2019 loopt dit percentage verder op naar 65 procent van de bedrijven. Volgens 40 procent van de respondenten is het grootste probleem op de arbeidsmarkt de mismatch tussen vraag en aanbod op het gebied van kennis en/of vaardigheden. Het is opvallend dat – in het licht van de discussie over onder meer loondoorbetaling bij ziekte en over het ontslagrecht – wet- en regelgeving door slechts 7 procent van de bedrijven als grootste probleem op de arbeidsmarkt wordt gezien.

Personeelskrapte leidt bij één op de tien bedrijven in 2019 tot omzetval van 6 procent of meer. Schaarste op de arbeidsmarkt heeft uiteindelijk ook impact op de omzet- en/of winstontwikkeling van bedrijven. De helft van de bedrijven met personeelskrapte geeft aan dat de omzet daardoor minder hard groeit dan anders het geval zou zijn. Bij één op de tien bedrijven met personeelskrapte leidt de krapte in 2019 zelfs tot een omzetdaling van 6 procent of meer.

Opleiden, inhuren en automatiseren zijn oplossingen voor het personeelstekort
Ruim de helft van de ondervraagde bedrijven geeft aan nieuw personeel zelf op te leiden om het personeelstekort het hoofd te bieden. Eén op de vijf schoolt eigen medewerkers om. Bijna een derde van de bedrijven huurt tijdelijk personeel in, al wordt dat ook steeds moeilijker. Ten slotte geeft 17 procent van de ondervraagde bedrijven aan bepaalde werkzaamheden te automatiseren zodat efficiënter kan worden gewerkt. Dit betreft vooral bedrijven in de industrie en de zakelijke dienstverlening.

“De verwachting is dat de arbeidsmarkt ook de komende jaren krap blijft”, aldus Katinka Jongkind, econoom bij het ING Economisch Bureau. “Het is daarom voor bedrijven belangrijk dat ze niet alleen investeren in de ontwikkeling van medewerkers, maar zeker ook in automatisering.”

[avg-advertorial slug=”bent-u-op-zoek-naar-talentvolle-financials”] 

Gerelateerde artikelen