Pensioenfondsen kwetsbaarder door onderhandse investeringen

Risico van onderhandse investeringen

De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt dat pensioenfondsen en verzekeraars meer risico lopen door een stijging in onderhandse investeringen. Dit staat in het recente voorjaarsoverzicht Financiële Stabiliteit van de centrale bank.

  • DNB waarschuwt voor private credit risico’s
  • Internationale toezichthouders delen DNB’s zorgen
  • Strengere regelgeving voor fondsen en verzekeraars mogelijk.

Sinds 2016 is er een exponentiële groei in de private creditmarkt, constateert DNB. Private credit omvat alle niet-bancaire, directe leningen van beleggers aan bedrijven. Deze markt is ondoorzichtiger en daardoor risicovoller dan traditionele financiële markten.

Redenen voor de verschuiving

De dalende rentes wereldwijd zijn een belangrijke drijfveer achter de toename van private creditinvesteringen. Lagerendementen op traditionele beleggingen zoals obligaties dwingen pensioenfondsen en verzekeraars om alternatieven te zoeken. Private credit biedt hogere rendementen, maar brengt ook grotere risico’s met zich mee. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]

Als toonaangevende bron voor accountantnieuws, strategieën en inzichten in finance en accountancy, helpt accountantweek.nl accountants, controllers en hoger financieel management om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de heldere, korte en makkelijk leesbare nieuwsbrief van Accountantweek voor een overzicht van al het relevante nieuws, alle unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en belangrijkste meningen of volg ons op Linkedin.

Stijgende investeringen

Nederlandse pensioenfondsen hebben hun beleggingen in private credit en andere onderhandse investeringen sinds 2016 met ruim 70 procent verhoogd. Voor verzekeraars is deze stijging zelfs 120 procent. In totaal is er nu 235 miljard euro in deze risicovolle beleggingen geïnvesteerd.

Beheersbare risico’s, maar waakzaamheid vereist

DNB constateert dat de risico’s voor de financiële stabiliteit in Nederland voorlopig beheersbaar zijn. Dit komt door de relatief kleine omvang van de markt. Toch blijft waakzaamheid geboden. DNB voert daarom onderzoek uit bij Nederlandse verzekeraars om potentiële risico’s te minimaliseren. Eerder is ook onderzoek gedaan bij pensioenfondsen, in samenwerking met de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Waarschuwingen vanuit de VS en Europa

Internationale toezichthouders delen de zorgen van DNB. In de Verenigde Staten heeft de Federal Reserve recent gewaarschuwd voor de risico’s van private credit, gezien de toenemende schuldenlast van bedrijven. In Europa heeft de Europese Centrale Bank (ECB) soortgelijke zorgen geuit, specifiek over de kwetsbaarheid van de financiële instellingen die heavily invested zijn in deze markt

Toekomstige ontwikkelingen en beleidsaanpassingen

De voortdurende groei van de private creditmarkt dwingt toezichthouders wereldwijd om hun beleidsmaatregelen aan te passen. DNB geeft aan dat er mogelijk strengere regelgeving nodig is om de risico’s in te perken. Dit kan betekenen dat pensioenfondsen en verzekeraars aan strengere kapitaaleisen zullen moeten voldoen, of dat er nieuwe transparantievereisten worden ingevoerd om de markt beter inzichtelijk te maken.

Concrete maatregelen op komst

In Nederland worden de onderzoeksresultaten van DNB naar verzekeraars begin volgend jaar verwacht. Op basis daarvan kunnen concrete beleidsmaatregelen volgen. Hierbij valt te denken aan extra kapitaaleisen of aangepaste beleggingsrichtlijnen. De nadruk ligt op het behouden van de financiële stabiliteit en het beschermen van de belangen van pensioengerechtigden en polishouders.

Reacties uit de sector

De pensioen- en verzekeringssector toont gemengde reacties op de waarschuwingen van DNB. Terwijl sommigen de noodzaak van verhoogde waakzaamheid onderschrijven, wijzen anderen op de noodzaak om hogere rendementen te behalen in een omgeving van lage rente. Brancheorganisaties zoals de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars benadrukken het belang van een evenwichtige benadering. Ze pleiten voor maatregelen die zowel de stabiliteit als de rendementen beschermen zonder overmatige beperkingen op te leggen.

Risicomanagement als prioriteit

Voor de sector is het verbeteren van risicomanagementpraktijken essentieel. Dit omvat onder andere het beter beoordelen van de kredietwaardigheid van leners, het diversifiëren van de beleggingen en het regelmatig herzien van de beleggingsportefeuilles. Ook training en bewustwording bij de betrokken professionals spelen een cruciale rol.

Impact op de deelnemers

Voor de deelnemers van pensioenfondsen en polishouders van verzekeraars zijn de ontwikkelingen van groot belang. Beleggingskeuzes hebben directe gevolgen voor de pensioenuitkeringen en verzekeringstechnische prestaties. Transparantie en duidelijke communicatie vanuit de fondsen en verzekeraars zijn hierbij cruciaal om het vertrouwen van de deelnemers te behouden.

Gerelateerde artikelen