PCAOB onderzoekt de inzet van specialisten door accountantskantoren

De Public Company Accounting Oversight Board vraagt reacties op een zojuist gepubliceerd document met voorstellen om de standaards en procedures rond de inzet van specialisten/niet-accountants aan te passen.
Staff Consultation Paper No. 2015-01, ‘The Auditor’s Use of the Work of Specialists’ is een reactie op de toegenomen inzet van specialisten van de laatste jaren, niet in de laatste plaats veroorzaakt door de almaar groeiende complexiteit van transacties waarover in de financiële rapportages van ondernemingen verantwoording wordt afgelegd.
Het discussiestuk van de PCAOB Standing Advisory Group focust op de objectiviteit van en toezicht op het werk van dergelijke specialisten, en hoe dezen worden ingezet in de accountantscontrole.  Zo komt de vraag aan de orde, of de PCAOB-standaards wel voldoende rekening houden met de mogelijkheid van inzet van derden, i.c. specialisten met specifieke deskundigheid op een bepaald terrein; en of er misschien strakkere standaards en procedures nodig zijn om de risico’s van onjuiste rapportages te mitigeren. Men doelt daarbij op specialisten op terreinen als waarderingsgrondslagen, engineering en actuariële wetenschappen.
 “De inzet van dergelijke specialisten kan aandeelhouders en investeerders tot steun zijn , omdat hun assistentie en kennis de accountant helpen materiële fouten of verkeerde voorstellingen van zaken te ontdekken en doorzien,” aldus de PCAOB. “Onze standaards moeten natuurlijk met de praktijk van alledag mee evolueren, en wij hopen dan ook op ruime feedback vanuit het veld op deze dilemma’s en onze voorstellen.”
 
Reacties zijn welkom voor 31 juli aanstaande.  Meer over de Standing Advisory Group is te vinden via pcaobus.org/.
Gerelateerde artikelen