Paul Rosenmöller nieuwe voorzitter raad van toezicht AFM

Minister Dijsselbloem van Financiën benoemt Paul Rosenmöller als nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Daarnaast worden Annemarie van Gaal, Rob Becker en Bart Koolstra benoemd als leden van de raad van toezicht. Diana van Everdingen blijft aan als vicevoorzitter. Hiermee is de raad van toezicht per 15 juli weer op volle sterkte.

Dijsselbloem kondigde eind vorig jaar aan dat er strengere eisen moeten worden gesteld aan het interne toezicht bij de AFM. Daarbij werd ook de bezem door de raad van commissarissen gehaald, waarbij maar één van de vier leden mocht blijven. Dijsselbloem baseerde zijn kritiek op een onafhankelijk onderzoek naar het optreden van de leden van de toezichtsraad. Volgens de minister bleek daaruit dat de AFM-commissarissen geen regels hebben overtreden, maar dat zij wel ‘op de rand’ zouden hebben gelopen. Uit het onderzoek bleek onder meer dat de regels voor de leden van de toezichtsraad over integer handelen te complex waren en er daardoor nog wel eens slordig mee werd omgegaan. Zo maakten twee toezichthouders zich schuldig aan een lichte overtreding van de regels en meldden anderen nevenfuncties niet op tijd.

De vorige voorzitter van de raad, George Möller, stapte begin januari per direct op, naar aanleiding van de kritiek van Dijsselbloem. Möller werd in december al gevraagd af te treden, maar hij zou wel enkele maanden aanblijven om voor een goede opvolging te zorgen. Möller bestempelde het onderzoeksrapport dat hem en zijn mede-commissarissen hun baan kostte als tendentieus. Volgens de voorzitter was het duidelijk dat er zware conclusies in het rapport moesten komen, ook al stonden die ‘in geen verhouding’ tot de onderliggende feiten.

Bij de werving van de nieuwe leden voor de raad van toezicht is, in lijn met de profielschets van die raad en de aanbevelingen uit het rapport ‘Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten (AFM); Compliance en integriteit herijkt’, nadrukkelijk gelet op geschiktheid, onafhankelijkheid, integriteit en diversiteit. ‘De raad van toezicht moet in staat zijn de AFM scherp te houden en een kritische blik van buiten naar binnen te brengen’, schrijft minister Dijsselbloem in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor de positie van voorzitter is uitdrukkelijk gezocht naar een persoon die in staat is zowel een onafhankelijke, kritische houding als cohesie binnen een team te bevorderen, en bovendien brede maatschappelijke en bestuurlijke ervaring heeft. ‘De AFM krijgt met Rosenmöller een voorzitter die met zijn gevoel voor maatschappelijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen en zijn verbindende persoonlijkheid een belangrijke bijdrage kan leveren aan een goed functionerende raad van toezicht,’ aldus Dijsselbloem.

Annemarie van Gaal brengt met haar achtergrond als ondernemer en haar betrokkenheid bij consumenten het perspectief van de consument en belegger in. Rob Becker heeft ruim acht jaar gewerkt bij Achmea in verschillende functies. Daarnaast werkte Becker ruim vijftien jaar waarvan vier jaar als partner, bij McKinsey & Company waar hij ook veel werkzaamheden voor instellingen in de financiële sector heeft verricht, zowel in Nederland als in het buitenland. Hij brengt ruime kennis en ervaring in met betrekking tot de financiële sector. Bart Koolstra was als partner verbonden aan PwC. Daarvoor was hij werkzaam als senior manager bij PwC en Ernst & Young. Koolstra brengt zijn expertise op het gebied van accountancy in en zal tevens de functie van voorzitter van de auditcommissie bekleden.

De vier leden worden benoemd per 15 juli 2015 voor een periode van vier jaar.

Gerelateerde artikelen