Paul Dinkgreve, voorzitter SRA: ‘We moeten de juiste dingen goed doen’

Met veel belangstelling heeft SRA kennisgenomen van het kritische rapport ‘Doorpakken!’, dat de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) gisteren publiceerde.

Lees hier: Monitoring Commissie Accountancy: 'Zelfbeeld sector te optimistisch'

Het is waardevol en leerzaam om te weten en te begrijpen hoe betrokken partijen, binnen en buiten de sector, aankijken tegen de ingezette koers om het vertrouwen in het beroep te herstellen. Die dialoog moeten we –in publiek belang- steeds blijven voeren.   

“Met de scherpe aanmoedigingen van de Commissie kunnen we als sector verder en de processen optimaliseren die tot vertrouwensherstel, structurele kwaliteitsverhoging en cultuur- en gedragsverandering binnen de sector moeten leiden”, aldus Paul Dinkgreve, voorzitter SRA. Het kritische rapport van de MCA vraagt voor alles om een kritische, gedegen analyse; zeker waar het gaat om de reflectie van de MCA op het segment vergunninghouders, werkzaam in en voor het controleplichtige mkb (niet-OOB).  

Roze bril? 
“We zien de MCA-rapportage met de input van 5 kleine en 14 middelgrote vergunninghouders, als beginpunt voor verder eigen onderzoek bij deze segmenten; zo’n 95 kleine SRA-kantoren (maximaal 25 fte) en 70 middelgrote SRA-kantoren (tot 100 fte)”, zegt Dinkgreve. 

“Uit eigen analyses bij de SRA-leden op het gebied van kwaliteit, kwaliteitsverbetering of cultuur- en gedragsverandering, constateren wij dat kleine kantoren niet onderdoen voor middelgrote kantoren. De MCA constateert echter een verschil. Is dat een roze bril? De discrepantie vraagt in ieder geval om nadere duiding, onderzoek en eventuele aanscherping van koers.”    

Juist en goed 
De MCA constateert in haar rapportage dat de sector wil veranderen en vernieuwen. Dat is positief. Processen op de weg daarnaartoe zijn echter majeur en complex van aard. Dinkgreve beaamt: “Die complexiteit ervaren we en zien we terug bij de implementatie van het pakket van 53 maatregelen. Niet voor niets hebben we dit pakket onder auspiciën van de NBA eerst schaalbaar moeten maken voor vergunninghouders, werkzaam op niet-OOBopdrachten. Van belang is, dat we ons door de complexiteit niet laten afschrikken. Ook moeten we ons niet laten haasten door tijdsdruk. We moeten de dingen goed doen. En de goede dingen doen om het vertrouwen in het beroep te herstellen.” 

Gerelateerde artikelen