Particuliere vermogens groeiden 18 procent in coronajaar

Nederlanders zijn in coronajaar 2020 over de gehele linie aanzienlijk rijker geworden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn de vermogens van huishoudens fors gegroeid. Dat komt onder meer omdat er veel meer werd gespaard dan in andere jaren.

Omdat het nog amper mogelijk was om bijvoorbeeld uit te gaan of verre reizen te maken, daalden de uitgaven en zetten mensen meer geld weg. Daarnaast lagen de cao-lonen wat hoger en er werd geld verdiend met beleggen.

Het statistiekbureau keek naar de waarde van het financieel vermogen exclusief pensioenaanspraken. Dit bedroeg eind 2020 per inwoner 16.066 euro, wat 2917 euro meer is dan eind 2019. Ongeveer de helft van deze toename betrof de inleg op bank- en spaarrekeningen en aankopen van bijvoorbeeld aandelen en obligaties. De stijging van het inkomen in 2020 kwam vooral door eerder afgesproken cao-loonstijgingen en doordat de werkloosheid ondanks de coronacrisis beperkt bleef door een uitgebreid steunpakket van de overheid.

De toegenomen rijkdom is ook voor een groot deel te danken aan de opgelopen aandelenkoersen en andere herwaarderingen. Het was namelijk geen slecht beursjaar. De corona-uitbraak zorgde in februari en maart wel voor een fikse koersval. Maar dankzij de enorme steunpakketten van centrale banken en overheden en de komst van de eerste coronavaccins maakte bijvoorbeeld de AEX-index daarna weer een stevig herstel door.

Waarschijnlijk is ook ons niet-financiële vermogen flink gegroeid. Dat komt volgens het CBS omdat de huizenprijzen sterk zijn gestegen. De huizen van huizenbezitters zijn dus meer waard geworden. Maar over deze vorm van vermogen heeft het CBS nog geen cijfers beschikbaar. Het statistiekbureau zegt nu ook niks over de verdeling van de rijkdom in Nederland.

De toename van de vrije besparingen, oftewel het inkomen minus de consumptieve bestedingen, was in Nederland groter dan in de meeste andere eurolanden, constateren de onderzoekers. In Ierland en België namen de besparingen per inwoner wel sterker toe. In Ierland was de stijging van het inkomen per inwoner groter dan in Nederland, in België namen de consumptieve bestedingen sterker af. Het CBS merkt op dat, ondanks de coronapandemie, de besparingen in geen enkel euroland krompen.

(ANP)

 

Gerelateerde artikelen