Overzicht sectorpremies 2018 per sector en per premiegroep

UWV heeft de sectorpremies voor 2018 per sector en per premiegroep vastgesteld.

De Werkloosheidswet wordt deels gefinancieerd via sectorale premies die ten gunste komen van de sectorfondsen en deels via een landelijke premie die ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). De financieringssystematiek van de sectorfondsen wordt beschreven in de Wet financiering sociale verzekeringen. Er zijn in totaal 69 sectoren. Bekijk de sectorpremies 2018 en de sectorpremies per premiegroep 2018 in de Staatscourant. 

Bron: Salarisnet.nl