Overgang van onderneming bij pre-pack

Op 22 juni heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan in de Estro-zaak en volgt de conclusie van de Advocaat-generaal (A-G). Het Hof van Justitie is kort en duidelijk in haar oordeel.

Nu een pre-pack gericht is op de doorstart van de onderneming en de pre-pack vóór het faillissement wordt voorbereid kan er geen beroep worden gedaan op de uitzondering van artikel 5 lid 1 van de richtlijn. Dit houdt in dat de gegarandeerde bescherming van werknemers, zoals opgenomen in artikelen 3 en 4 van de richtlijn, behouden blijft.

Kortom, (juridisch) uitgangspunt is vanaf heden dat er bij een pre-pack sprake is van overgang van onderneming. Of dit de doodsteek is voor het wetsvoorstel WCO I, waarbij de pre-pack een wettelijke basis zou krijgen, is de vraag.

De Minister gaf eerder aan dat de uitspraak van het Hof van Justitie, naar zijn mening, geen invloed had op het wetsvoorstel WCO I. Voor de Eerste Kamer was dit echter niet voldoende en schortte de behandeling van het wetsvoorstel op om de uitspraak van het Hof van Justitie af te wachten.

[Door: Sanne Koster, partner sectie Herstructurering, Financiering & Faillissementen bij Marxman Advocaten]

Lees ook: