Oud-officier sleept accountant voor tuchtrechter

Een oud-officier die al 22 jaar een conflict heeft met zijn voormalige werkgever Defensie dacht dat de inschakeling van een onafhankelijke accountant een oplossing zou kunnen brengen. Maar hij is terug bij af. De RA adviseerde beide partijen vorig jaar akkoord te gaan met een financiële tegemoetkoming van 75.000 euro, precies het bedrag dat van defensiezijde in 2007 ook al op tafel lag. De oud-militair claimt dat hij voor ruim een miljoen schade heeft geleden.

Uitgeschreven

De zaak ligt maandag voor bij de Accountantskamer, omdat de oud-militair het niet eens is met de wijze van handelen van de accountant. Overigens heeft die accountant zich inmiddels uit laten schrijven uit het beroepsregister, naar eigen zeggen omdat hij al jaren meer advieswerk doet dan accountancywerkzaamheden.

Klokkenluider

De achtergrond van het conflict en de vraag waarom het zo’n lange procedure is geworden wordt tijdens de zitting niet duidelijk.  Wel is er een verwijzing naar de bekende klokkenluider Fred Spijkers. Volgens de klager heeft de toenmalige minister van Defensie Hillen in 2012 in een persoonlijke ontmoeting gezegd dat het maar eens afgelopen moest zijn met het juridische gesteggel, dat het ‘geen tweede zaak Spijkers’ moest worden en dat er een passende financiële vergoeding moest komen. Beide partijen, Defensie en de klager, hebben vervolgens de hulp van beklaagde ingeschakeld, die destijds als forensisch accountant te boek stond.
 
Willekeurig

De klager, die dus tevens opdrachtgever was, verwachtte een berekening van de geleden schade. In plaats daarvan kwam er een rapport dat alle kenmerken heeft van een persoonsgericht onderzoek, zonder de waarborgen die ermee omkleed zijn. Het handelen van de klager is  in een negatief daglicht gesteld. Er is geen berekening gemaakt van zijn geleden schade, loonderving en pensioenopbouw, zoals volgens hem de bedoeling was. Er zijn deskundigen ingeschakeld zonder toestemming. De accountant heeft in de opdrachtbevestiging laten opnemen dat hij zou worden gevrijwaard van tuchtrechtelijke procedures. Het bedrag van 75.000 is een willekeurig bedrag, omdat emotionele schade moeilijk te begroten valt.
 
Fuik

De klager voelt zich gevangen in een fuik. Het voorstel van de RA luidde namelijk dat de oud-militair akkoord moest gaan met de deal, dan zouden ook zijn kosten voor rechtsbijstand worden vergoed. Die belopen inmiddels 122.000 euro. Dat kan hij onmogelijk betalen, nu hij al jaren verstoken is van inkomsten.

De voormalige RA voert aan dat hij slechts een niet bindend advies heeft gegeven, en dat het geen accountantsoordeel is geweest. Hij heeft slechts kennis genomen van de ‘omvangrijke brij’ aan informatie, voldoende hoor- en wederhoor toegepast. De deskundigen heeft hij slechts als  ‘klankbord’ benaderd.

Uitspraak wordt verwacht over vijftien weken.
 
(Door: JPZ/Petra van Walraven)

Gerelateerde artikelen