‘Ouderschapsverlof niet alleen laten betalen door werkgevers’

Laat werkgevers niet exclusief opdraaien voor de kosten van twee maanden betaald ouderschapsverlof.

Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de stemming in het Europees Parlement over de work-life balance richtlijn, waarin het betaald ouderschapsverlof is opgenomen.  

Maatschappelijk belang
Eerder heeft de Sociaal-Economische Raad, waarin de ondernemingsorganisaties en de vakbonden participeren, zich uitgesproken over betaald verlof. Dat moet er komen als dat nodig is voor een betere verdeling van de zorg tussen mannen en vrouwen, en een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen, aldus de SER. Het verlof zou moeten worden geconcentreerd in het eerste levensjaar van het kind. “En als we besluiten dat dat van breed maatschappelijk belang is, moet de bekostiging van het verlof ook uit de algemene middelen komen”, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland.

Partnerverlof
In de Europese work-life balance richtlijn waarover is gestemd, is ook tien dagen betaald partnerverlof opgenomen. In Nederland heeft het kabinet dit jaar het volledig betaald (door de werkgever) partnerverlof verlengd van twee naar vijf dagen. Daarnaast komt per 1 juli 2020 de mogelijkheid om vijf weken aanvullend verlof op te nemen met doorbetaling van 70 procent van het salaris. Dit wordt door het UWV betaald en gefinancierd uit de Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds).

Gerelateerde artikelen