Opwinding onder accountants over strenge fraudestandaard

Accountantsorganisatie NBA verlengt de consultatie voor de ‘Verplichte rapportering over fraude en continuïteit in de controleverklaring’ tot 1 november. Verschillende partijen hebben de NBA laten weten meer tijd nodig te hebben voor een reactie.

Het gaat om een reactie op de voorgestelde wijziging van de NBA Standaard 700. Deze standaard wordt aangepast met de toevoeging van een verplichting om altijd over fraude en continuïteit te rapporteren in de controleverklaring. Deze consultatie eind vorige week zijn afgelopen.

Maar door de vele vragen hierover heeft de NBA besloten om de termijn om te reageren te verlengen met een week. Daarna worden alle reacties openbaar gemaakt.

De afgelopen week vond er online een discussie plaats over deze consultatie. Het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB) is van mening dat in deze discussie een onderwerpen zijn benoemd die ook moeten worden meegenomen in de consultatie. 

ACB-voorzitter Anton Dieleman roept leden daarom op te reageren op het consultatiedocument, zodat de visie van zoveel mogelijk NBA-leden meegenomen kan worden.

Verder kondigt de NBA aan dat er, na sluiting van de consulatie, in de tweede helft van november een discussie zal plaatsvinden over de bevindingen en de stappen die daaruit volgen.

 

 

Gerelateerde artikelen