Opschorting handhaving Wet DBA tot 2020

Zzp'ers en hun opdrachtgevers worden tot zeker 1 januari 2020 niet beboet, als blijkt dat er eigenlijk sprake is van een dienstverband.

Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen. Dit betreft werkgevers die willens en wetens de regels overtreden. Deze krijgen een waarschuwing te stoppen met deze manier van werken. Doen ze dit niet, volgt een boete. 

Wet DBA
Zelfstandigen zonder personeel (zzp' ers) hebben een belangrijke positie op de arbeidsmarkt. Het kabinet wil deze grote groep ondernemers de ruimte geven om te ondernemen, maar vindt het ook belangrijk dat zzp'ers een welbewuste keuze voor het ondernemerschap maken en niet belanden in een situatie van schijnzelfstandigheid. Bovendien wil het kabinet een einde maken aan de situatie dat mensen als zzp'er werken voor een tarief dat zo laag is dat zij zich niet kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en geen pensioen kunnen opbouwen.

Anderzijds wil het kabinet een einde maken aan het concurrentienadeel dat bedrijven ondervinden die zich aan de regels houden omdat andere bedrijven handige constructies gebruiken om lonen te drukken en risico's af te wentelen. Vaste werknemers, flexwerkers en zzp'ers horen op de werkvloer geen concurrenten van elkaar te zijn.  

Met de Wet DBA is de afgelopen periode geprobeerd duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer er sprake is van een dienstbetrekking. In plaats van duidelijkheid leverde de wet juist veel onrust onder zzp'ers en opdrachtgevers op. Daarom zet het kabinet in op nieuwe wet- en regelgeving die naar planning per 1 januari 2020 in werking treedt.

Gerelateerde artikelen