Oproep: hang bijenhotel aan je bedrijfspand

Bedrijven zouden actief moeten meewerken om verscheidene levensvormen in de natuur te behouden. Op bekende plekken als de Amsterdamse Zuidas moeten voedselbossen en verticale tuinen worden geplant. En de Bijenkorf kan zijn gevel bijvoorbeeld met een mega-bijenhotel versieren.

MVO Nederland, een door de overheid opgericht duurzaam bedrijvennetwerk, wil met deze aanbevelingen het bedrijfsleven motiveren meer aandacht te hebben voor soortenrijkdom. Dit wordt ook wel biodiversiteit genoemd.

Veel ondernemers zien de gevaren van het verdwijnen van planten en dieren over het hoofd. Toch is in Nederland de afgelopen 25 jaar al zo'n driekwart van de hoeveelheid insecten verdwenen. Deze diersoort is wel belangrijk voor onder meer de landbouw, bijvoorbeeld bij bestuiving van appelbomen.

Met kleine stappen kan al veel bereikt worden, stelt MVO Nederland. Zo kunnen grijze tegels op een bedrijfsterrein plaatsmaken voor gras, struiken en bloemen. Ook kan op elk dak een moestuin worden aangelegd.

De maatschappelijke organisatie hamert verder op het belang van hernieuwbare energie, hergebruik van reststromen en de invoering van ,,echte prijzen'' voor producten en diensten waarbij negatieve bijeffecten op het milieu worden meegerekend. Met deze praktische adviezen wil MVO Nederland ondernemers helpen. Uit een recent onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat 70 procent van de bedrijven wil verduurzamen maar niet weet hoe.

Lees ook"Een ander soort economie is mogelijk!"

Gerelateerde artikelen