Oplossing kleine pensioenpotjes in de maak

Voor mensen met kleine pensioenpotjes is een oplossing in de maak. Het is de bedoeling dat het samenvoegen van nieuwe kleine pensioenen (de zogenoemde waardeoverdracht) vanaf 1 januari 2018 wordt gestimuleerd. Dat wordt geregeld door een verbod op afkoop.

Vooral werknemers die door kortlopende dienstverbanden steeds weer geconfronteerd worden met afkoop van hun klein pensioen, gaan hiervan profiteren.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Pensioenen) bereikte de afgelopen tijd een akkoord over de hoofdlijnen van dit wetsvoorstel met de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, zo meldde ze dinsdag aan de Tweede Kamer.

Alle pensioenuitvoerders krijgen het recht om, zonder tussenkomst van de deelnemer, kleine pensioenen over te dragen naar de nieuwe uitvoerder waar de deelnemer actief opbouwt. Klijnsma vindt een verplichte waardeoverdracht niet nodig omdat er uitvoerders zijn die nu bewust geen afkoopbeleid voeren. Een verplichting zou voor deze uitvoerders tot onnodige extra kosten leiden.

 

 

(ANP)

Gerelateerde artikelen