Opleiding voor accountants gaat in de VS op de helling

Driekwart van de Amerikaanse accountants zit tegen het pensioen aan.

Amerikaanse accountantskantoren schroeven de eisen naar beneden die ze stellen aan opleidingen van accountants. Dit uit angst dat ze straks niet genoeg accountants kunnen krijgen. Het American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) – de Amerikaanse broer van de NBA – heeft lang tegengestribbeld tegen verlaging van de opleidingseisen, maar haalt alsnog bakzeil.

  • De Amerikaanse opleiding voor accountant gaat op de schop
  • Steeds minder mensen willen nog de vijfjarige opleiding volgen in de VS
  • Driekwart van de Amerikaanse accountants zit tegen het pensioen aan
  • Kantoren pleiten voor een licenties voor accountants, gebaseerd op competenties

De organisatie stemt ermee in om de onderwijslast voor studenten accountancy te verlichten. Nu moeten studenten nog het equivalent van vijf jaar studeren, een jaar langer dan een doorsnee bachelordiploma in de VS. In plaats daarvan willen kantoren dat er een licentiemodel komt dat is gebaseerd op competenties.

Binnen een jaar een aanpassing

De AICPA heeft zich achter dit plan geschaard. Binnen een jaar moet er een plan liggen voor de vernieuwing. Maar het zal nog wel even duren voordat de wetgeving hiervoor ook is aangepast.

De roep om hervorming van de opleiding werd alsmaar luider naarmate er minder opgeleide accountants van de universiteiten kwamen. Net als in Nederland worstelt ook de Amerikaanse accountancy met tekort aan accountants. Het aantal studenten kalft af terwijl steeds meer babyboomers met een accountantstitel met pensioen gaan.

Dieptepunt instroom jonge accountants

Driekwart van de Amerikaanse accountants heeft bijna de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of is al afgezwaaid. Het aantal accountants is gedaald van 430.000 in 2017 naar 400.000 vorig jaar. Het aantal mensen dat het examen voor accountants aflegt is gedaald van honderdduizend in 2017 naar 67.000 in 2022, een dieptepunt.

ChatGPT is de trend van het moment. Met de juiste vraagstelling ontvang je input voor financiële analyses en stel je in mum van tijd rapportages op. Deze masterclass biedt je kennis en vaardigheden, verkent mogelijkheden om in te zetten voor bedrijfsvoering en geeft ook handvatten om misbruik te voorkomen.

Gerelateerde artikelen