Onzekerheid over Transfer Pricing

Volgens bepaalde Nederlandse politieke stromingen lopen overheden belastinginkomsten mis door transfer pricing, terwijl de Belastingdienst mijn bedrijf om haar transfer pricing documentatie vraagt. Ik kan deze twee niet met elkaar rijmen, u?
De Nederlandse transfer pricing regels vinden hun oorsprong mede op basis van Internationale afspraken binnen de OESO. Door het juist toepassen van de internationale transfer pricing spelregels, krijgt iedere overheid haar fair share. Als de inspecteur van mening is dat voor transacties binnen concern voorwaarden worden overeengekomen die afwijken van voorwaarden die door onafhankelijke partijen zouden worden overeengekomen kan de inspecteur de winst corrigeren.
 
U kunt dus in meerdere landen over dezelfde transactie discussie krijgen. Vandaar dat het van belang is om de onderlinge transacties schriftelijk vast te leggen en de zakelijkheid van prijs en voorwaarden vooraf goed te kunnen onderbouwen om in alle landen waarin u zaken doet mogelijke issues te minimaliseren.
Gijs Vernoij, directeur van Van Oers Accountancy & Advies.