Ondernemersvertrouwen nog steeds in de min

Het Nederlandse ondernemersvertrouwen wil maar niet stijgen.

Volgens de zogeheten Conjunctuurenquête Nederland staat de stemmingsindicator nu op een stand van 8,3 negatief. Daarmee is de stemming vrijwel hetzelfde gebleven als drie maanden eerder. De onderzoekers stellen dat het vertrouwen in evenveel bedrijfstakken is gestegen als gedaald, maar dat de stemming in bijna alle bedrijfstakken nog steeds negatief is. Daarnaast zijn de verwachtingen over de inkooporders en de investeringen lager dan een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samen met de Kamer van Koophandel, het Economisch Instituut voor de Bouw en de werkgeversverenigingen MKB-Nederland en VNO-NCW.

Het CBS maakt vanaf juli dit jaar gebruik van een nieuwe methode voor de berekening van het ondernemersvertrouwen. Volgens de oude methode was het vertrouwen in de eerste twee kwartalen van 2023 nog positief. Maar hier komt het statistiekbureau nu dus op terug. In de nieuwe methode worden voor alle bedrijfstakken dezelfde vragen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat het ondernemersvertrouwen tussen bedrijfstakken beter te vergelijken is, aldus het CBS.

Alleen ondernemers in de bedrijfstakken informatie en communicatie, en cultuur, sport en recreatie zijn volgens de peiling licht positief gestemd. In deze bedrijfstakken en in de detailhandel is de stemming voor het derde kwartaal op rij verbeterd.

In de bouwnijverheid en de verhuur en handel van onroerend goed is het vertrouwen het sterkst gestegen, maar nog steeds het laagst van alle bedrijfstakken. In de autohandel en -reparatie en de groothandel en handelsbemiddeling is het vertrouwen het sterkst gedaald.

De verwachtingen over de te plaatsen orders zijn volgens het CBS voor het eerst sinds begin 2021 negatief. Ook de investeringsverwachtingen zijn sinds begin 2021 niet meer zo laag geweest. Per saldo verwacht bijna 1 procent van de ondernemers een toename van de investeringen. Een jaar eerder verwachtte per saldo nog iets meer dan 7 procent van de ondernemers een investeringstoename. De verwachtingen lopen per bedrijfstak wel sterk uiteen.