Werkgeversorganisaties dringen aan op snelle formatie

‘Het allerbelangrijkste is dat er nu snel een stabiel kabinet komt’. Dat zeggen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland vandaag in een reactie op Prinsjesdag. 

De honderden miljoenen euro’s die het kabinet uittrekt voor de aanpak van de klimaat- en wooncrisis zijn volgens VNO-NCW een goed begin, maar zijn onvoldoende om de omvangrijke problemen aan te pakken. "Wij merken elke dag in de praktijk dat de Haagse beleidsmachine na zes maanden tot stilstand is gekomen", aldus voorzitter Ingrid Thijssen. "Bovendien gebeurt aan het meest urgente grote vraagstuk, stikstof, nog niets." Zo dreigt 2022 volgens haar een verloren jaar te worden wat betreft de aanpak van de stikstofproblematiek.

MKB-Nederland zegt dat nieuw kabinetsbeleid gericht moet zijn op het aanpakken van de krapte op de arbeidsmarkt. "Zo moet het aantrekkelijker worden om te gaan werken én om meer te werken", aldus voorzitter Jacco Vonhof. Ook is een nieuw kabinet volgens Vonhof gewenst omdat ondernemers moeten gaan investeren in bijvoorbeeld duurzaamheid. Hij wijst er wel op dat mkb-ondernemers tijdens de coronacrisis 'veel vermogen hebben zien verdampen' en hulp nodig zullen hebben om die transitie te maken.
 
Volgens de ondernemersorganisaties bevat de nieuwe Rijksbegroting weinig echte verrassingen. Ze wijzen erop dat het begrotingsbeleid de komende jaren zo moet worden aangepast dat er meer investeringen kunnen plaatsvinden in zaken als verduurzaming, het onderwijs, wetenschap en innovatie. ‘Alleen zo maken we het land klaar voor de toekomst en de staatsschuld kan het hebben.’