Ondernemers worstelen ook dit jaar nog met prijsstijgingen

Bijna de helft slaagt er niet in om hogere prijzen door te berekenen aan klanten.

Economen mogen dan tevreden zijn over de dalende inflatie, ondernemers zijn dat nog allerminst. Eén op de vijf ondernemers prijsstijgingen als meest zorgelijke ontwikkeling voor hun bedrijf in 2024. Iets meer dan de helft van de ondernemers kan kostenstijgingen niet of nauwelijks doorberekenen aan klanten. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ondernemers kregen de afgelopen jaren te maken met prijsstijgingen van onder andere energie en grondstoffen. In hoeverre ze de gestegen kosten kunnen doorberekenen aan hun klanten verschilt sterk. Bijna vier procent zegt de kostenstijgingen volledig te kunnen doorberekenen en bijna 42 procent voor een groot deel, aldus het CBS. In de bouw denkt ruim zestig procent de kosten grotendeels te kunnen doorberekenen.

In de landbouw en visserij geven ondernemers met bijna 31 procent het vaakst aan dat gestegen kosten geheel niet kunnen worden doorberekend. Ook voor detailhandelaren en horecabazen is dit problematisch. (ANP)

 

Gerelateerde artikelen