Ondernemers willen afschaffing algemeen verbindend verklaren van cao’s

Het draagvlak bij ondernemers voor het algemeen verbindend verklaren van cao’s is zeer laag. Dit blijkt uit een peiling die ONL voor Ondernemers heeft gehouden.

Ruim 82% van de door ONL ondervraagde ondernemers geeft aan dat het algemeen verbindend verklaren van cao’s afgeschaft moet worden, zodat er meer ruimte is om zelf afspraken te maken.

“De praktijk leert dat cao’s te veel geënt zijn op de grotere ondernemingen, onvoldoende rekening wordt gehouden met specifieke omstandigheden en de mogelijkheid tot maatwerk wordt belemmerd,” aldus ONL. “Het algemeen verbindend verklaren is een te ingrijpend middel, met negatieve gevolgen. Op ondernemingen met diverse activiteiten kunnen meerdere cao’s van toepassing zijn, wat administratief tot onwerkbare situaties leidt. Tevens is er geen mogelijkheid om rekening te houden met specifieke omstandigheden, die per onderneming verschillen. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt worden werknemers uit de markt geprijsd, omdat ze door cao’s na verloop van tijd te duur worden voor het werk dat ze uitvoeren. Een onderneming met zeven werknemers is niet te vergelijken met een multinational, waarom zou dezelfde cao passen?”

ONL pleit al langer voor de invoering van de maatwerk-cao. “Cao’s fungeren als een raamwerk met basisbepalingen, binnen het raamwerk moeten bedrijven en medewerkers zo veel mogelijk individuele keuzes kunnen maken. Een one-size-fits-all-aanpak werkt niet meer,” aldus ONL.

Gerelateerde artikelen