Ondernemers: ‘Rol private equity niet beperken’

VNO-NCW en MKB Nederland zien geen reden voor maatregelen om de rol van private equity te beperken. Dit schrijven zij in een brief aan de Vaste Commissie voor Financiën. Woensdag wordt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over deze kwestie gehouden. De ondernemingsorganisaties vinden dat het eerder makkelijker moet worden voor ondernemers om toegang te krijgen tot andere financiering dan via banken. Maatregelen tegen private equity partijen hebben volgens hen vooral negatieve economische effecten.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer is de initiatiefnemer van het rondetafelgesprek in de Kamer. Hij wil de ‘excessen’ in private equity aanpakken. Hij doelt hierbij op de problemen bij warenhuisketen V&D, in handen van het Amerikaanse Sun Capital en het faillissement van kinderopvangbedrijf Estro. Maar volgens VNO-NCW en MKB-Nederland wordt bij ingrijpende reorganisaties de oorzaak te makkelijk gezocht in de financieringsstructuur. Zij stellen dat die oorzaak vrijwel altijd ligt in veranderende marktomstandigheden, de opkomst van nieuwe concurrenten of overheidsmaatregelen waarop de onderneming niet of te laat heeft ingespeeld.

VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen op onderzoeken waaruit blijkt dat grotere ondernemingen met een private equity investering in zes jaar tijd hun productiviteit met 6,9 procent verbeteren. Daarbij tonen de cijfers aan dat participatiemaatschappijen zich vooral richten op middelgrote bedrijven en starters. Driekwart van de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd heeft een omzet van minder dan 10 miljoen euro en minder dan 100 werknemers.

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is het eerder nodig om private equity te stimuleren. Het is volgens hen noodzakelijk voor een goed ondernemersklimaat dat er adequate toegang is tot zowel vreemd als eigen vermogen. ‘Het Nederlandse bedrijfsleven is voor financiering nog bovengemiddeld afhankelijk van banken, die erg terughoudend zijn met lenen,’ zo stellen VNO-NCW en MKB-Nederland.  De voor private equity partijen geldende wet- en regelgeving heeft volgens de twee ondernemingsorganisaties voldoende waarborgen in zich ter voorkoming van potentiële negatieve externe effecten.

Gerelateerde artikelen