Ondernemers: DBA adequaat alternatief voor VAR-verklaring

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP verwachten dat met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) een adequaat alternatief voor de VAR-verklaring wordt geboden. Dat concluderen zij op grond van de brief die zij vandaag van staatssecretaris Wiebes van Financiën hebben ontvangen, waarin hij op een laatste aantal punten duidelijkheid geeft.

De ondernemersorganisaties hebben de afgelopen dagen intensief overleg met de staatssecretaris gevoerd over het wetsvoorstel, dat dinsdag 26 januari in de Eerste Kamer wordt behandeld. Met deze wet vervalt de huidige VAR-verklaring per 1 april aanstaande.

Handhaving

Het kabinet wil van de VAR-verklaring af omdat deze de handhaving bemoeilijkt. De ondernemersorganisaties zijn het met het kabinet eens dat schijnzelfstandigheid beter moet worden aangepakt. Zij hebben er wel steeds op gehamerd dat een alternatief voor de VAR zowel opdrachtgever als opdrachtnemer vooraf zekerheid moest bieden.

Met de DBA krijgen zij die zekerheid vooraf aan de hand van een zeer beperkt aantal modelovereenkomsten die op de website van de Belastingdienst staan. Deze modelovereenkomsten dekken de verschillende soorten contracten af die in de praktijk worden gehanteerd en vrijwaring volgt direct. Ondernemers hoeven dus niet met hun eigen contract naar de Belastingdienst om die te laten beoordelen. Verwijzen naar het standaardcontract volstaat en geeft ook zekerheid dat handhaving door de Belastingdienst zoals gebruikelijk alleen op steekproefbasis zal plaatsvinden.

Vijf jaar zekerheid

Als opdrachtgevers en zzp’ers op basis van deze modelovereenkomsten werken, hebben zij de gewenste zekerheid vooraf voor een periode van vijf jaar. De opdrachtgever is dan gevrijwaard van het risico van naheffing van loonheffingen. Vanzelfsprekend dient men wel deze overeenkomst na te leven.

Elke zzp’er die zo, samen met zijn opdrachtgever, zijn werkzaamheden inricht, is hiermee te onderscheiden van een werknemer. Met de nieuwe systematiek wordt de problematiek van de schijnzelfstandigheid structureel aangepakt. Onduidelijkheid bij contractering verdwijnt en de handhaving door de Belastingdienst verbetert. Dit zorgt voor een duurzame periode van rust ten aanzien van het zelfstandig ondernemerschap, aldus de ondernemersorganisaties.

Overgangsregeling

Om te zorgen dat deze nieuwe werkwijze in de dagelijkse praktijk goed kan worden uitgevoerd, hebben de ondernemersorganisaties eerder al met succes aangedrongen op een goede overgangsregeling. Die houdt in dat een duidelijke, gerichte coulanceperiode geldt.

Lees ook:

Update Loonheffing en Werkkostenregeling in één dag
Bent u op zoek naar tips en actualiteiten op het gebied van loonheffingen en werkkostenregeling? Volg dan de eendaagse cursus Actualiteiten Loonheffing & Werkkostenregeling. Ontvang talloze tips en voorkom direct onnodige risico’s en torenhoge naheffingen. Meld u nu aan.

Gerelateerde artikelen