Ondernemers blaken van zelfvertrouwen 

Investering in digitalisering en personeelswerving rijzen de pan uit.

Drie op de vijf ondernemers (61%) heeft een (zeer) positief beeld van de korte termijn. Gaat het over de langere termijn, dan zijn ze nog positiever (69 procent). Negentig procent van de ondernemers investeert het komende jaar, vooral in digitalisering.

Dit blijkt uit onderzoek van mkb-financieringsplatform October onder ruim zeshonderd ondernemers. Slechts een zeer kleine groep (één op twintig ondernemers) ziet de lange termijn van de onderneming somber in.

Het vertrouwen is met name hoog onder de sectoren groothandel en detailhandel, industrie en media, ICT en communicatie. Laag is het in de energie en delfstoffen sectoren.

De helft van de ondernemers wil een kwart miljoen euro investeren.In de (zware) industrie gaat het om grotere bedragen. In de energiesector beoogt een derde meer dan een miljoen op te halen en in zowel de agro- als delfstoffensector gaat dat om een kwart.

“Het vertrouwen is hoog en dat laat zich zien in de behoefte om te investeren”, zegt Luuc Mannaerts, CEO van October Nederland. “Ruim dertig procent gaat investeren in digitalisering en daarmee zien ondernemers digitalisering niet meer als iets incidenteels, maar als een structureel bedrijfsproces en bovendien eentje die helpt de crisis het hoofd te bieden.”

In eerder onderzoek van October, uitgevoerd eind december 2020, was al een digitaliseringsgolf te zien. Nog meer ondernemers dan voorzien (44%) heeft afgelopen jaar geïnvesteerd in digitalisering. Uit het meest recente onderzoek komt naar voren dat drie op de tien ondernemers voornemens is te investeren in digitalisering.

Mannaerts: “Hier is duidelijk sprake van een verandering in denken, versterkt door de coronacrisis. Ondernemers zijn noodgedwongen gaan digitaliseren en ervaren nu zelf welke kansen dat biedt.”

 In de sector voor persoonlijke dienstverlening investeerde zelfs driekwart van de bedrijven in digitalisering, bijvoorbeeld in digitale reserveringssystemen, online vergadermogelijkheden en webapplicaties” Dat percentage is iets lager in de cultuur en sport (67 procent). In respectievelijk het onderwijs, energie en de financiële dienstverlening ligt dit percentage net boven de zestig procent.

Naast investeringen in digitalisering is het werven van personeel een aandachtspunt. 34 procent van het MKB investeerde in de werving van medewerkers. De horeca was daarvan de uitschieter met 50 procent, maar ook in het onroerend goed (45 procent), de gezondheidszorg (44 procent) en transport en logistiek (43 procent) lag dit percentage hoog. Ook investeerde een derde van de ondernemers in de opleiding en inzetbaarheid van werknemers.

Gerelateerde artikelen