Ondernemers bezorgd over stilvallen investeringen 

'Stop met veranderende regels en wisselende belastingtarieven.'

De teruglopende investeringen zetten het toekomstig verdienvermogen van de Nederlandse economie steeds verder onder druk. Daarvoor waarschuwen VNO-NCW en MKB-Nederland maandag in een brief aan de Tweede Kamer, in aanloop naar een debat over het verdienvermogen van Nederland. De ondernemersorganisaties wijzen daarin op het belang van een goed ondernemings- en investeringsklimaat om het tij te keren.

  •  VNO-NCW en MKB-Nederland waarschuwen voor dalende investeringen en dringen aan op beleidsstabiliteit
  • Ondernemersorganisaties benadrukken cruciale rol van investeringen voor economisch verdienvermogen van Nederland
  • Accountants moeten alert zijn op nieuwe regels voor verliesverrekening

Er gaan volgens de organisaties meer investeringen Nederland uit, dan dat erin komen. "De vraag die we ons daarom moeten stellen is hoe aantrekkelijk we als land nog zijn voor nieuwe en bestaande bedrijven om te ondernemen en te investeren. En als we naar de stand van ons ondernemings- en investeringsklimaat kijken, zien we dat steeds meer seinen op rood staan."

Het verdienvermogen bepaalt in hoeverre een land in staat is om nu en in de toekomst op een verantwoorde manier voldoende geld te verdienen. "Met dat geld betalen we bijvoorbeeld onze agenten, leraren of de bijstand. Investeringen van bedrijven zijn de motor onder ons verdienvermogen en juist die investeringen zien we stilvallen", aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.[Artikel gaat verder na deze alinea]


Als toonaangevende bron voor accountantnieuws, strategieën en inzichten in finance en accounancy, helpt accountantweek.nl accountants, controllers en hoger financieel management om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de heldere, korte en makkelijk leesbare nieuwsbrief van Accountantweek voor een overzicht van al het relevante nieuws, alle unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en belangrijkste meningen of volg ons op Linkedin


Het structureel versterken van het verdienvermogen vraagt volgens de ondernemersorganisaties om een aanpak langs twee sporen. Allereerst is het belangrijk dat de zogenaamde basiscondities voor investeringen op orde worden gebracht. Dit kan door een veel stabieler overheidsbeleid, zonder het steeds veranderen van regels of continu wisselende belastingtarieven. En door niet steeds beleid op beleid te stapelen.

Aanjagen van investeringen

Het tweede spoor betreft het aanjagen van gerichte investeringen in de economie van de toekomst. "Dat betekent volop investeren in kennis en technologieontwikkeling, om te zorgen dat ook in de toekomst nieuwe ASML's en Adyens opstaan. Maar het betekent ook dat we volop moeten inzetten op het digitaliseren van onze economie."

Compensabele verliezen

Op fiscaal gebied zijn in 2022 wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot investeringen en compensabele verliezen. Bedrijven kunnen verliezen uit 2022 en later onbeperkt voorwaarts verrekenen (carry forward).

Voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2022 gelden nieuwe regels voor verliesverrekening. Er kan wel een maximum gelden voor het bedrag van de verrekening met winsten van de jaren 2022 en verder. Is uw belastbare winst in 2022 of latere jaren € 1.000.000 of lager? Dan kunt u verliezen verrekenen tot maximaal het bedrag van uw belastbare winst. Is uw belastbare winst in 2022 hoger dan € 1.000.000? Dan mag u in elk geval € 1.000.000 gebruiken voor verliesverrekening. Van de resterende winst mag u 50% gebruiken voor verliesverrekening


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (onderaan dit artikel).

 

Gerelateerde artikelen