KPMG MKB zelfstandig verder als 216 Accountants

De samenstelpraktijk van KPMG en de praktijken die de salarisadministratie, de pensioenadministratie en de fiscale aangifte verzorgen voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf gaan verder onder de naam 216 Accountants.

‘Het afstoten van de activiteiten past in de strategie van KPMG waarin de focus op de auditpraktijk centraal staat’, zegt Marc Hogeboom, Head of Audit en lid van de Raad van Bestuur. ‘Het controlewerk voor het midden- en kleinbedrijf blijft uiteraard een kernactiviteit van KPMG Audit. Dat betekent dat KPMG de controle blijft verrichten voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf die volgens de wet controleplichtig zijn. Dit controlewerk blijft ook in de toekomst een kernactiviteit van KPMG Audit. Dat geldt ook voor bedrijven die wettelijk niet controleplichtig zijn, maar op vrijwillige basis hun jaarrekening willen laten controleren. Ook dat blijft KPMG doen.’

Pieter Hoogerbrugge van 216 Accountants ziet de verzelfstandiging als een goede mogelijkheid om de bestaande dienstverlening aan ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf te verbreden en te vernieuwen. ‘Qua informatietechnologie liepen deze activiteiten van KPMG al voorop. Al lange tijd wordt er gesproken over het veranderen van de accountancymarkt, maar tot op heden is hier nog weinig opvolging aangegeven. 216 Accountants gaat dit wél waarmaken. Dit gaan we doen door een verdere innovatieslag te maken en de rol van adviseur aan nieuwe en bestaande klanten in het midden- en kleinbedrijf verder inhoud te geven’, aldus Hoogerbrugge.

Gerelateerde artikelen