Onaangename verrassing na overname: RA krijgt de schuld

Een assurantiebedrijf ontdekte na de overname in 2013 van een groep vennootschappen in dezelfde sector een paar onaangename verrassingen. Zo bleken er twee leningen van bij elkaar een ton te bestaan van de ene overgenomen BV aan een andere, die vooraf niet gezien waren in de boeken. De registeraccountant die de jaarrekening over onder meer 2012 samenstelde krijgt de schuld. Hij is aangeklaagd door de overnemende partij.

‘De buren’

Volgens het verweer van de beklaagde voor de Accountantskamer heeft hij wel twee bankafschriften gezien met mutaties die betrekking hadden op geldleningsovereenkomsten. De stortingen zouden afkomstig zijn van de ondernemer in privé, die op die manier de rekening-courant schuld van de holding van vier ton heeft verlaagd.  Het geld had de ondernemer weer van derden, die door de aangeklaagde RA ‘buren’ werden genoemd. 

Geen nadeel

De registeraccountant was niet op de hoogte van een mogelijke overname en trekt in twijfel dat die al aan de orde was toen de leningen werden verstrekt. Verder betwist hij via zijn advocaat Natasja de Louwere dat klagers er nadeel van hebben ondervonden. ‘Bij de transactie tussen [overgenomen partij, X] en klagers was afgesproken dat [X] de zogenaamde botenportefeuille mocht houden. Toen koper bekend werd dat er twee geldleningsovereenkomsten waren gesloten ieder voor 50.000 euro ten laste van de gekochte vennootschap is hiervoor een regeling getroffen ter compensatie.’ Die regeling hield in dat verkoper de botenportefeuille alsnog overdroeg, waarmee de schuld vereffend zou zijn.

De koper van de groep vennootschappen klaagt er ook over niet op de hoogte te zijn geweest van een ‘compte jointe’ overeenkomst van de overgenomen bv’s met de bank, maar daar was de betrokken RA ook niet van op de hoogte. Die was jaren voor zijn bemoeienis tot stand gekomen. Als samensteller had hij ook geen onderzoek plicht, wierp zijn advocaat op.

Te laat

De vertegenwoordiger van de klagende partij kwam overigens pas opdagen toen de zitting voor de Accountantskamer nagenoeg was afgelopen: hij had het tijdstip verkeerd gelezen. Hij kreeg geen gelegenheid zijn pleidooi te overhandigen, laat staan uit te spreken.

De Accountantskamer verwacht een uitspraak over acht tot tien weken.

[Zaaksnummer 14/3134]

(Door: Petra van Walraven / JPZ)

Gerelateerde artikelen