Omzetgroei uit advies blijft toenemen

Accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren, aangesloten bij NOAB en Fiscount, laten een omzetgroei zien van 7,5 procent.

Het gaat goed met de branche. Vooral de omzet in advisering neemt sterk toe, terwijl die in administratieve dienstverlening afneemt. We zien ook weer forse investeringen in ICT, waarvan de kosten met 7 procent toenamen, terwijl de totale kosten maar 3 procent stegen. 

En er is geïnvesteerd in personeel, waardoor het aantal fte steeg met 6,5 procent bij een gelijkwaardige stijging in de personeelskosten. Het resultaat vóór managementbeloning steeg met 7,5 procent.

Stijging behalen norminkomen
Het aantal kantoren dat onvoldoende resultaat voor managementbeloning behaalt om per fte management 60.000 euro te verdienen, is gedaald. Vorig jaar was dit aan de orde bij 32 procent van de kantoren, nu is dat nog maar bij 27 procent het geval. Het grootste deel van de omzet wordt nog steeds gehaald uit administratieve dienstverlening en het samenstellen van jaarrekeningen, maar er is een beginnende kentering zichtbaar naar de omzet uit advisering.

Gemiddelden
Het gemiddelde kantoor (op basis van 364 deelnemers) heeft in 2018 een omzet van 508.000 euro en is 5,9 fte groot, waarvan 1,5 fte eigenaar/vennoot/aandeelhouder. Het gemiddelde kantoor heeft in totaal 164.000 euro aan resultaat vóór managementbeloning. Het gemiddelde kantoor investeert 27.000 euro (6 procent van de omzet) in ICT en 206.000 euro (46 procent van de omzet) in personeel. Het gemiddelde kantoor keert 123.000 euro uit aan haar eigenaren.

Administratief werk levert nog steeds grootste deel omzet
Het grootste deel van de omzet (in totaal 61 procent, tegen 65 procent in het onderzoek van 2018) wordt nog steeds behaald met administratieve verwerkingen en samenstellen van jaarrekeningen. Maar het aandeel in de omzet neemt af ten gunste van de omzet uit advisering. De omzet uit het verzorgen van aangiften en de loonadministratie bedraagt 19 procent. De omzet advisering omvat inmiddels 17 procent van de omzet. Het totale deel van de omzet dat valt onder de administratieve taken, komt daarmee uit rond 81 procent. Langzaam maar zeker neemt de advisering een belangrijkere rol in.

Prijsstelling
Qua prijsstelling ziet NOAB dat het hanteren van een uurtarief nog steeds gebruikelijk is, vooral bij de grotere kantoren. Net als vorig jaar wordt dit gecombineerd met vaste prijzen, value pricing en abonnementen.

Personeel en ICT-ontwikkelingen
Gemiddeld werken er 5,5 fte bij de ruim 410 respondenten. Dat is een stijging van 2,5 procent. Dit is opmerkelijk knap in een branche die het steeds moeilijker heeft om aan goed personeel te komen.

Qua ontwikkelingen in ICT zien we dat steeds meer kantoren investeren in automatisering via scan-en-herken en boekhouding in de cloud. Inmiddels heeft ruim de helft van de kantoren (65 procent) dit uitgerold bij haar klanten en is 11 procent daarmee bezig. Boekhouden in de cloud wordt al door 84 procent van de kantoren gebruikt. Nieuwe vormen van dienstverlening, zoals data-analyse, benchmarking en KPI-dashboard ontwikkelen zich gestaag.

Branche ontwikkelt zich sterk
Het gemiddelde kantoor groeit qua omzet en resultaat vóór managementbeloning met 7,5 procent. Ten opzichte van vorig jaar is het percentage kantoren dat minder dan 60.000 euro per kantoorhouder verdient, gedaald van 32 procent naar 27 procent. Bovendien lukt het om personeel aan te trekken en meer omzet te halen uit advisering.

Kantoren investeren sterk in automatisering, ook in automatisering van activiteiten met een extra toegevoegde waarde, zoals KPI-rapportages. Het administratieve werk prevaleert nog sterk, maar kalft wel af. Al met al ontwikkelt de branche zich sterk en is zij bezig met het leveren van meer toegevoegde waarde aan de klant. En dat werpt zijn vruchten af.

Lees hier de uitgebreide benchmark. 

Gerelateerde artikelen