Omzet uitgeverijen daalt voor zevende jaar op een rij

Uitgeverijen hebben in 2015 minder omzet behaald dan een jaar eerder. Het was het zevende jaar op rij dat de branche kampte met een omzetdaling. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De omzet van uitgeverijen ligt ruim een kwart lager dan in 2008. Een op de vijf banen is sinds die tijd bovendien verdwenen. Door een sterke daling van de loonkosten en de totale inkoopwaarde is het bedrijfsresultaat echter redelijk op peil gebleven.

Het bedrijfsresultaat kwam in 2014 uit op 783 miljoen euro. Dat is 10 procent minder dan de 872 miljoen euro in 2009. De omzet daalde in deze periode bijna twee keer zo snel.

De uitgeverswereld had, net als andere branches, last van de crisis. Bij de uitgeverijen hield de omzetdaling echter aan terwijl de bedrijfstak ICT- en communicatie als geheel vanaf 2014 alweer meer omzet behaalde.
 
Inkomsten afgenomen en concurrentie toegenomen

Zoals beschreven in een jaarlijks rapport van PwC over de media daalden de inkomsten uit niet-digitale advertenties de laatste jaren, terwijl de digitale advertentiemarkt sterk groeide. Online ervaren de uitgeverijen concurrentie van bedrijven uit andere branches binnen de ICT en communicatie.

De loonkosten en de totale waarde aan inkopen van uitgeverijen zijn de laatste jaren sterk gedaald. Hierdoor daalde het bedrijfsresultaat minder snel dan de omzet.

Kleinschaliger bedrijven in de uitgeefwereld

In lijn met de sterke omzetafname is ruim 20 procent van de banen sinds 2009 verdwenen. Opvallend is dat het aantal banen bij uitgeverijen weliswaar daalde, maar het aantal bedrijven in de branche is gestegen. De nieuwe bedrijven zijn vooral van zelfstandigen die geen personeel hebben.

Het gemiddelde aantal vte’s per bedrijf daalde met name door die verschuiving van iets meer dan 28 naar ongeveer 24 in 2014. Maar ook zonder die groep zzp’ers blijkt het gemiddelde aantal werknemers per bedrijf sinds 2009 te zijn gedaald.

Tering naar de nering

De afname van personeel heeft tot besparingen in de loonkosten geleid. Die daalden sinds 2009 met bijna 19 procent.

Op de inkoopwaarde werd echter het meest bespaard: die kostenpost is met 800 miljoen euro gekrompen naar 1,8 miljard euro. De inkoopkosten zijn nu goed voor bijna 40 procent van de totale kosten.

Door deze kostenbesparingen is het resultaat per gewerkt uur iets gestegen: uitgeverijen verdienden meer per werknemer. De digitaliseringsslag speelt hierbij waarschijnlijk een rol.

Gerelateerde artikelen