Omzet industrie blijft onder druk staan

De omzet in de Nederlandse industrie blijft vooralsnog ook in 2016 onder druk staan. Producenten hebben in het eerste kwartaal 4,3 procent minder omzet behaald dan in de eerste drie maanden van vorig jaar. De groei van de productie was niet voldoende om het effect van lagere afzetprijzen te compenseren. De omzet daalt al zeven kwartalen op rij. Met name de oliebranche drukt de omzet.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in de Kwartaalmonitor Industrie.
 
De omzetdalingen in de aardolie-industrie trekken het gemiddelde omzetniveau in de gehele industrie al kwartalen naar beneden. De eerste drie maanden van dit jaar zijn daarop geen uitzondering. Maar ook in onder meer de chemische industrie, de farmaceutische industrie en de textielindustrie daalden de omzetten in het eerste kwartaal. De elektrotechnische en machine-industrie kampte ook met een omzetdaling, iets wat al tweeënhalf jaar niet was voorgekomen.

Niet overal daalde de omzet: voedingsproducenten en de ondernemers in de auto-industrie hebben juist meer omzet geboekt dan een jaar eerder. Dat gold ook voor de hout- en bouwmaterialenindustrie, die van de oplevende bouw profiteerde. Ook steeg de omzet in de papier- en grafische industrie en de meubelindustrie.

Binnen- en buitenland

Binnen de landsgrenzen was de omzetdaling van de gehele industrie steviger dan erbuiten, met dalingen van respectievelijk 7,5 en 2,6 procent. In de aardolie-industrie daalde de omzet met 37,7 procent binnen Nederland en 30,3 procent erbuiten.
 
De transportmiddelenindustrie deed in januari, februari en maart juist goede zaken en pluste 3,9 procent bij, met een groei van 6,0 procent buiten en 3,2 procent binnen Nederland. Met name de autoproducenten kijken terug op een goed kwartaal, met een omzetstijging van 23,0 procent ten opzichte van vorig jaar. Daarvan werd 24,9 procent in het buitenland behaald, en 16,6 procent binnen Nederland.

Productie

De omzet mag dan al kwartalen dalen, de gemiddelde industriële dagproductie groeit al vijf kwartalen op rij: in het eerste kwartaal met 1,5 procent. Deze tegengestelde ontwikkeling wordt grotendeels verklaard door de negatieve prijsontwikkeling binnen de gehele industrie (-6,2 procent). In de transportmiddelenindustrie steeg de productie met 11,5 procent het hardst.

• Kwartaalmonitor industrie, eerste kwartaal 2016

Gerelateerde artikelen