Omzet Crowe Foederer stijgt met 11 procent in eerste kwartaal

In de eerste 4 maanden van 2021 heeft accountancy- en advieskantoor Crowe Foederer een omzetgroei gerealiseerd van 11%. 

In 2020 steeg de omzet licht, met 2,6% tot € 52,7 miljoen. Daarmee presteerde het accountancy- & advieskantoor boven de gemiddelde groei van de sector administratieve dienstverlening (accountancy, belastingadvisering en administratie) die volgens het CBS 1,8% bedroeg. “De belangrijkste groei zagen we in het afgelopen jaar bij onze auditdiensten maar voor alle service lines was er sprake van groei” zegt Johan Daams, CEO Crowe Foederer. 

Over de eerste 4 maanden van 2021 is een omzetgroei genoteerd van ruim 11%. Dit ligt fors hoger dan de groei van 3,8% die het CBS aangaf over het eerste kwartaal van 2021. Alle vestigingen en service lines laten een sterke groei zien. Zowel voor de traditioneel sterke pijlers van de accountantsorganisatie, zoals Audit en Fiscale advisering, maar ook voor de sterk opkomende service lines HR Services, Corporate Finance en Technology waaronder cyber security.  “Voor geheel 2021 verwachten we een autonome groei van 10% en dit past in onze groei ambities voor de komende jaren van 5 tot 10% per jaar” aldus Johan Daams. 

Het aantal medewerkers nam in 2020 met 27 toe tot 448 medewerkers ultimo 2020, een stijging van ruim 6%. Johan Daams: “De groei in medewerkers overstijgt al jarenlang de groei in omzet vanwege het feit dat we blijven investeren in de ontwikkeling van medewerkers, diensten en specialismen”. De komende maanden verwachten we onze 500e medewerker te verwelkomen. Daarbij blijven we aandacht houden voor stagiaires en werkstudenten die gedurende de coronatijd lastig aan stage- en werkplekken konden komen. Zo hebben we in 2020 een record aantal stagiaires en werkstudenten mogen verwelkomen, in totaal 59, en hen laten kennis maken met de aantrekkelijkheid van het werken in de accountancy. Dit jaar zullen we een 70-tal stagiaires en werkstudenten een plek bieden als onderdeel van onze bijdrage in het investeren in professionele talenten in onze branche.   

Naast groei in omvang zal de focus liggen op investeringen in kwaliteit. Hiervoor zal in de tweede helft van 2021 een kantoor breed learning & development programma worden geïmplementeerd voor alle medewerkers. De focus zal daarbij in eerste instantie liggen bij de audit diensten en daarnaast het verder toepassen van de business intelligence mogelijkheden van onze data science oplossing.
De toenemende investering in technologie uitte zich in 2020 in het opgeleverde én zelf ontwikkelde data science platform. Dit zal in de komende jaren verder worden uitgerold over de verschillende service lines en klantgroepen. Het ontsluiten, verrijken, controleren, beveiligen van data en dit te transformeren naar betrouwbare en effectieve (bedrijfs)inzichten is een belangrijk onderdeel van onze focus voor 2021 en de komende jaren.