Omzet Baker Tilly passeert 100 miljoen euro

De omzet van Baker Tilly (Netherlands) N.V. komt over 2018 uit op 100,3 miljoen euro. In 2017 was dit 99,4 miljoen euro.

Lees ook: Baker Tilly benoemt Ronald Houtveen tot bestuurder

De omzetstijging is autonoom gerealiseerd en afkomstig uit de auditpraktijk. Marcel Huisman, bestuursvoorzitter a.i. Baker Tilly in Nederland over 2018: “Het afgelopen jaar is geïnvesteerd in het realiseren van onze kwaliteitsambitie. Wij hebben ons commitment gegeven aan een intensief veranderprogramma waarmee we de kwaliteit van onze dienstverlening verder zullen verbeteren.”

Veranderprogramma
Baker Tilly heeft na jaren van flinke groei in 2018 de veranderinspanningen geïntensiveerd. “Er zijn in 2018 belangrijke stappen gezet om onze kwaliteit te verbeteren” aldus Marcel Huisman. Om die kwaliteit ook in de toekomst te waarborgen wordt in 2019 het veranderproces voortgezet vanuit ‘Programma 2019 – Now, for tomorrow’. “Uitgangspunt van het programma is het creëren van een continu verbeterproces. Daarbij horen ook het maken van keuzes en het aanbrengen van focus om de beschikbare capaciteit en middelen zo goed mogelijk in te zetten. Alleen zo kunnen wij de toegevoegde waarde leveren die onze klanten en het maatschappelijk verkeer van ons mogen verwachten.”

Naamswijziging
Met het oog op de toekomst was de naamswijziging een andere belangrijke mijlpaal in 2018. Baker Tilly Berk werd in december 2018 Baker Tilly. De naamswijziging ging gepaard met de nieuwe positionering ‘Now, for tomorrow’ en visuele identiteit die internationaal werden doorgevoerd. Marcel Huisman: “De positionering benadrukt wie we willen zijn: een organisatie met een krachtig, internationaal netwerk en sterke lokale betrokkenheid, die kansen grijpt die klanten en medewerkers morgen succesvol maken.”

Transparantieverslag 2018
In het Transparantieverslag 2018 staan kerncijfers en kwantitatieve gegevens en is meer te lezen over de veranderinspanningen en de naamswijziging. Baker Tilly publiceert vandaag het verslag waarin jaarlijks inzicht wordt gegeven in het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Het Transparantieverslag is te downloaden op www.bakertilly.nl/transparantieverslag.

Gerelateerde artikelen