Ombudsman: Fiscus mag belastingschuld uit 2006 verrekenen met aanslag IB/PVV 2013

De Nationale ombudsman heeft onlangs geoordeeld dat de Belastingdienst een negatieve aanslag inkomstenbelasting 2013 mag verrekenen met een openstaand bedrag op de aanslag van 2006.

Een man vindt het niet terecht dat de Belastingdienst in 2014 de teruggaaf inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (IB/PVV) 2013 (deels) heeft verrekend met een openstaand bedrag op de aanslag IB/PVV 2006. Hij is van mening dat na een tijdsverloop van zeven jaar na afloop van het belastingjaar geen verrekening meer plaats mag vinden.
 
De Nationale ombudsman oordeelt dat de Belastingdienst gerechtigd is tot verrekening omdat de man al in 2009 bericht heeft gehad van deze belastingschuld. Wel was sprake van tekortkomingen in het invorderingsproces. In zoverre was de werkwijze van de Belastingdienst in strijd met het vereiste van goede organisatie en de klacht gegrond.

• Rapport Nationale ombudsman

Gerelateerde artikelen