Oekraïners hebben straks werkvergunning nodig

De uitzondering voor de vluchtelingen vervalt op 1 november.

De overgangsregeling voor Oekraïense vluchtelingen op de arbeidsmarkt loopt af op 31 oktober. Per 1 november mogen ze alleen nog werken als ze in het bezit zijn van een sticker of O-document die is afgegeven door de IND, waarmee een vluchteling kan aantonen dat hij valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. 

Vanaf 1 april 2022 geldt er een vrijstelling voor de tewerkstellingsvergunning (twv) voor werkgevers die vluchtelingen uit Oekraïne in loondienst willen nemen. Voor vluchtelingen uit Oekraïne gold een overgangsperiode. In deze periode kregen zij de kans om de juiste documenten op te halen bij de IND, die hun status als tijdelijk ontheemd bevestigt. Die status geeft hen bijvoorbeeld het recht om te mogen werken in Nederland.

Op dit moment kunnen Oekraïners, of mensen die rechtmatig in Oekraïne verbleven tijdens het uitbreken van de oorlog, bij de IND een sticker of O-document aanvragen in hun paspoort. Deze sticker of O-document is het bewijs dat zij hier verblijf hebben op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming en daarmee toegang hebben tot onder andere de arbeidsmarkt.

De EU heeft op 4 maart 2022 die richtlijn geactiveerd en deze houdt in dat mensen die het conflict in Oekraïne ontvluchten, bescherming krijgen in de lidstaten van de Europese Unie. Ook krijgen ze daarmee toegang tot medische zorg, onderwijs en de arbeidsmarkt.

 

Gerelateerde artikelen