NVM: ‘Aanbod kantoor- en retailvastgoed neemt toe, huurprijzen dalen’

In de laatste drie maanden van 2023 is het aanbod van kantoor-, winkel- en bedrijfspanden in Nederland toegenomen, zo meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). De stijging wordt toegeschreven aan verminderde economische bedrijvigheid en een toename van het aantal faillissementen. De NVM spreekt van een “duidelijke trendbreuk na een langdurige periode waarin het aanbod juist structureel afnam.”

De faillissementen van enkele grote winkelketens hebben geleid tot een beschikbaarheid van meer winkelruimte, wat resulteerde in een toename van de opname met 16 procent in de periode oktober tot en met december, goed voor ruim 158.000 vierkante meter. Deze ontwikkeling is gunstig voor ondernemers die op zoek zijn naar nieuwe huisvesting, ondersteund door dalende huurprijzen en de beschikbaarheid van gewilde kleinere panden.

  • Stijging in vastgoedaanbod door economische neergang
  • Kansen op dalende huurprijzen voor ondernemers
  • Faillissementen grote winkelketens vergroten aanbod winkelruimte
  • 18% daling in kantoorruimte-transacties
  • Negatief sentiment voor vastgoedbeleggingen maar lichte verbetering en interesse in winkelruimtes.

De NVM analyseerde naast de daling in het retailvastgoed ook de markt voor bedrijfsruimten en kantoren. Het aanbod van bedrijfsruimte steeg met 10 procent, terwijl kantoorruimte een stijging van 3 procent liet zien. De opname van bedrijfsruimte bereikte in het laatste kwartaal van 2023 het hoogste niveau van het jaar, met 1,1 miljoen vierkante meter, waarbij vooral de vraag naar kleinere bedrijfspanden toenam.

Verhuur valt terug

In tegenstelling hiermee vertoonde de verhuur en verkoop van kantoorruimte een terugval van 18 procent, voornamelijk als gevolg van een lage vraag naar grotere oppervlaktes. De opname van kleinere kantoorpanden tot vijfhonderd vierkante meter liet echter een bescheiden stijging van 3 procent zien. [Artikel gaat verder na deze alinea]


Als toonaangevende bron voor accountantnieuws, strategieën en inzichten in finance en accounancy, helpt accountantweek.nl accountants, controllers en hoger financieel management om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de heldere, korte en makkelijk leesbare nieuwsbrief van Accountantweek voor een overzicht van al het relevante nieuws, alle unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en belangrijkste meningen of volg ons op Linkedin.

Eigen kanoorpand als vastgoed BV 

Een eigenaar van een onderneming kan zijn bedrijfspand laten renderen door de onderneming huur te laten betalen aan de eigenaar van het pand. Dit kan bijvoorbeeld door de eigenaar van het pand een aparte onderneming op te laten richten die het pand verhuurt aan de oorspronkelijke onderneming. Op deze manier kan de eigenaar van het pand de huurinkomsten ontvangen en de kosten van het pand aftrekken van de belastingen. De oorspronkelijke onderneming kan de huurkosten op zijn beurt aftrekken van de belastingen als bedrijfskosten. Het is echter belangrijk om te zorgen dat de huurprijs marktconform is en dat de huurovereenkomst aan alle wettelijke eisen voldoet.

Marktconforme huur 

Een accountant kan deze constructie verwerken door de huurkosten op te nemen onder de post ‘Huurkosten’ of ‘Huisvestingskosten’ en de huurinkomsten op te nemen onder de post ‘Huuropbrengsten’. Het is belangrijk om de huurprijs marktconform te houden en de huurovereenkomst aan alle wettelijke eisen te laten voldoen. De accountant kan de huurprijs vergelijken met de huurprijzen van vergelijkbare panden in de omgeving om te bepalen of de huurprijs marktconform is. Daarnaast moet de huurovereenkomst aan alle wettelijke eisen voldoen, zoals de eis dat de huurprijs jaarlijks geïndexeerd wordt aan de hand van de consumentenprijsindex (CPI). Het is belangrijk om deze constructie zorgvuldig op te zetten en te onderhouden om te voorkomen dat er problemen ontstaan met de belastingdienst of andere instanties.

Vastgoed als belegging minder aantrekkelijk

Het rapport van NVM benadrukt ook de belangrijke trends op de kantorenmarkt in Nederland. Sinds het derde kwartaal van 2022 zien we een afname in beleggersactiviteit en opname in de gebruikersmarkt. Factoren zoals de sterk gestegen rente, hoge energieprijzen, voorzichtigheid vanwege een toenemende kans op recessie, en beperkte nieuwbouwontwikkeling van energiezuinige kantoren dragen hieraan bij.