Novak-manifest nu ook in beeld

Mede door input van de Novak-werkgroepen Ondernemerschap en Imago & Positionering en verschillende stakeholders is recent het Novak-manifest tot stand gekomen. Om het geschreven woord kracht bij te zetten is dit manifest nu ook in videovorm verschenen.

Het Novak-manifest, dat op 24 mei jongstleden is gepubliceerd, maakt onderdeel uit van de visie van de vereniging op de mkb-accountant. In de video, die op woensdag 6 september werd gepresenteerd tijdens de algemene ledenvergadering van de vereniging Novak, wordt de mkb-accountant neergezet als dé vertrouwensadviseur van het midden- en kleinbedrijf.

De werkgroep Ondernemerschap buigt zich onder andere over de veranderende rol en de persoonlijke ontwikkeling van de mkb-accountant. In de werkgroep Imago & Positionering geeft de vereniging Novak verder invulling aan haar activiteiten om de mkb-accountant beter te positioneren.

Ondernemerschap en imago & positionering zijn kernthema’s van de vereniging Novak, naast regelgeving & kwaliteit, en onderwijs & permanente educatie.

Gerelateerde artikelen