Novaa roept op tot extra ALV NBA

Het bestuur van beroepsvereniging Novaa zal tijdens de ledenvergadering van woensdag 2 oktober aanstaande het voorstel inbrengen om een extra ALV van de NBA te laten uitschrijven.

Volgens Novaa is het van groot belang dat het bestuur van de NBA op korte termijn verantwoording aflegt over actuele ontwikkelingen, waaronder het op non-actief stellen van algemeen directeur Harm Mannak.

Volgens Novaa roepen de gebeurtenissen sinds het verschijnen van een column van Marcel Pheiffer, die kritiek uitte op het optreden van Andy Fastow (voormalig CFO Enron) bij een NBA-bijeenkomst veel vragen op. Nadat bekend werd dat algemeen directeur Harm Mannak niet transparant was geweest over zijn zakelijke band met Fastow. Fastow is het boegbeeld van de Rotterdamse startup Keencorp, waar Mannak commissaris is. Bovendien hebben beiden aandelen in het bedrijf.

Het bestuur van de NBA zag hier aanleiding in om Mannak op non-actief te stellen en een onderzoek aan te kondigen. Volgens de NBA moet dat onderzoek binnen enkele weken gereed zijn. Deze ontwikkelingen zijn voor het bestuur van de NBA geen aanleiding om de onlangs begonnen publiekscampagne, waarvan Mannak de drijvende kracht is, op te schorten.

Novaa vindt de communicatie door het NBA-bestuur over deze zaken tekortschiet en wil daarom dat het bestuur een extra ALV uitschrijft om tekst en uitleg te geven. Mocht het bestuur dat niet willen dan zal Novaa leden mobiliseren om zo’n ALV af te dwingen; daarvoor is een steunbetuiging van 1 procent van de leden nodig.  

Volgens voorzitter Marco Moling van Novaa raken de recente ontwikkelingen alle accountants, ook die werkzaam zijn in het mkb. “De publiekscampagne draait om kernwaarden als transparantie, integriteit en professionele kwaliteit. Wanneer het boegbeeld van die campagne mogelijk zelf steken heeft laten vallen, dan moet je je afvragen of zo’n campagne niet als een boemerang op de sector terugkomt. In ieder geval hebben we nu vooral de lachers op onze hand.” Moling noemt het op non-actief stellen van de algemeen directeur ongekend in de geschiedenis van de NBA. “Dan moet je als bestuur de dialoog met de leden zoeken en wel zo snel mogelijk.”

Gerelateerde artikelen