Notarissen en belastingadviseur gehoord in actieweken aanpak ‘niet-melders’

De FIOD en politie hebben afgelopen twee weken twee notarissen en een kandidaat-notaris gehoord voor het niet-melden van ongebruikelijke transacties dan wel het niet doen van cliëntenonderzoek. Daarnaast werden personeelsleden van een autoleasebedrijf, twee autohandelaren en een belastingadviseur gehoord. Op zittingen in september zijn boetes tot 40.000 euro geëist tegen twee boekhouders.

Alle onderzoeken maken deel uit van het ‘niet-melders project’. Dit is een gezamenlijk project van het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD, de politie, de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL), het Bureau Financieel Toezicht (BFT), Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst (BTWwft), De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Openbaar Ministerie (OM). Het project heeft als doel de naleving van de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) te verbeteren.

Meldingen

Ieder half jaar wordt in het kader van het project Niet-Melders een aantal zaken opgepakt. De aanpak in combinatie met voorlichting heeft inmiddels ook geleid tot significant meer en betere meldingen van ongebruikelijke transacties bij de FIU. De meldingen van ongebruikelijke transacties zijn essentieel om het criminelen zo moeilijk mogelijk te maken om geld van de onder- naar de bovenwereld te brengen.

Onderzoek naar notarissen

De FIOD hoorde een notaris uit de Gooi en Vechtstreek. Hij meldde een aantal ongebruikelijke transacties niet en deed vermoedelijk geen aanvullend onderzoek. Dat terwijl de transacties wel vragen opriepen. Drie personen – waarvan twee net meerderjarig- kochten voor ruim 2.000.000 euro een bedrijfspand met toebehoren. Vervolgens wordt er een hypotheek op gevestigd van 1.800.000 euro, door een financier uit Azië. De vader van de meerderjarige personen staat borg. De notaris heeft vermoedelijk onvoldoende cliëntenonderzoek uitgevoerd, terwijl dat wel had gemoeten. Het is onduidelijk hoe ze aan de financier zijn gekomen. Vervolgens verkoopt één van drie personen het registergoed weer door aan een vierde persoon, die voor de helft eigenaar wordt tegen betaling van de helft van het aankoopbedrag. Uit de leveringsakte volgt niet welk bedrag onderling is verrekend en welk bedrag is overgenomen.

Een notaris en kandidaat-notaris uit de omgeving van Amsterdam zijn door de politie gehoord voor het niet-melden van een ongebruikelijke transactie. Zij waren betrokken bij de aankoop van een bedrijfswoning en een bedrijfsruimte voor circa 1.100.000 euro, terwijl slechts 600.000 euro wordt gefinancierd middels een hypothecaire lening aan de verkoper. De overige 500.000 euro wordt gestort op de derdengeldenrekening van de notaris. Verder stond er in de geldlening ter zekerheidsstelling opgenomen dat er iedere maand 12.000 euro moest worden afgelost, zodat in vijftig maandelijkse termijnen de schuld zou zijn afgelost. Daarnaast had de (kandidaat)notaris onderzoek moeten doen naar de bron van het vermogen dat bij de transactie kon worden gebruikt.

Overige zaken

De politie hoorde ook medewerkers van een autoleasebedrijf uit de regio Amsterdam. Het bedrijf wordt verdacht van het niet-melden van contante betalingen boven de 15.000 euro en daarnaast het niet doen van cliëntenonderzoek. Het bedrijf viel op, omdat meerdere criminelen uit diverse strafrechtelijke onderzoeken daar auto’s huurden.

Ook een autohandelaar uit Apeldoorn kreeg een bezoek van de politie. Het bedrijf wordt verdacht van het niet-melden van een grote contante betaling. Daarnaast werd nog een autobedrijf uit Breda bezocht. Het bedrijf koopt en verkoopt behalve auto's, ook horloges. Het bedrijf heeft stelselmatig – tientallen malen- ongebruikelijke transacties in de vorm van contante betalingen van 15.000 euro of meer niet gemeld. Daarnaast heeft het bedrijf tientallen malen verzuimd om cliënten onderzoek te doen.

De Politie bezocht ook nog een bedrijf in de omgeving van Rotterdam, die diensten verleent op het gebied van accountancy en belastingadvies. Het bedrijf heeft zeker zes contante transacties tot  52.000 euro van Spaanse en Portugese klanten niet gemeld. Ook hier werd vermoedelijk geen cliëntenonderzoek gedaan.

Zittingen

De afgelopen maand zijn ook twee niet-melders op zitting gekomen. Zo stond op een boekhouder uit de omgeving van Rotterdam op zitting in de rechtbank in Den Haag. Hij heeft geen meldingen gedaan van ongebruikelijke transacties bij een cliënt – een horlogehandelaar- van hem. Het ging om grote contante stortingen en de horlogehandelaar betaalde ook gelden aan een stichting ter aflossing van een 'lening'. Er was geen papieren schuldovereenkomst en onderliggende stukken ontbraken. Dat roept vragen op. De officier eiste 40.000 euro boete waarvan 20.000 voorwaardelijk als stok achter de deur. De rechtbank legde een boete op van 20.000 euro waarvan 10.000 voorwaardelijk.

Tegen een boekhouder uit Den Haag eiste het OM op 27 september 8000 euro boete waarvan 4000 euro voorwaardelijk. Hij was boekhouder van een autohandelaar die regelmatig contante bedragen aannam en die voor circa 250.000 euro leningen had uitstaan bij particulieren, zonder onderliggende stukken. Dat is ongebruikelijk en daar had de boekhouder melding van moeten doen. De rechtbank doet op 11 oktober 2016 uitspraak.

Gerelateerde artikelen