NOREA: Herziening Assurance-Richtlijn 3000

Door de NBA is een herziening gepubliceerd van Assurance-Standaard 3000 en het Stramien voor Assurance opdrachten. In dat verband zal door NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors, komend voorjaar ook een overeenkomstig wijzigingsvoorstel van Assurance-Richtlijn 3000 aan de ledenvergadering worden voorgelegd.

De herziene Standaard 3000 en het Stramien zijn definitief gemaakt naar aanleiding van een consultatieronde. De volgende aanpassingen zijn op grond hiervan gemaakt:
• Het feit dat in uitzonderingsgevallen ook bij twee partijen sprake kan zijn van een assurance-opdracht en dat dan naar de Standaard kan worden verwezen is duidelijker gemaakt.
• De ingangsdatum is gekoppeld aan de verslaggevingsperiode of het tijdstip van de opdracht.
• Er zijn diverse tekstuele wijzigingen aangebracht (o.a. ‘toetsen’ gewijzigd in ‘meten of evalueren’ en ‘toetser’ gewijzigd in ‘evalueerder’).
Attestopdrachten en/of directe opdrachten

Het kenmerk van een assurance-opdracht is het versterken van het vertrouwen in de beheersingsmaatregelen die de verantwoordelijke partij heeft getroffen ten behoeve van de gebruikende partij of derden. Het vertrekpunt is dan meestal de verklaring van het management. Daarnaast komt het in de praktijk ook voor dat door middel van ‘direct reporting’ vertrouwen wordt gegeven of versterkt.

Naar aanleiding van gedaan onderzoek, is door NBA geconcludeerd dat het niet mogelijk is om de Standaard eenvoudig geschikt te maken voor directe opdrachten. Een gezamenlijke werkgroep van NBA en NOREA heeft zich ten doel gesteld om de toepassing van Richtlijn 3000 in het kader van een directe opdracht eveneens mogelijk te maken.

Voor attest-opdrachten heeft NBA de gewijzigde standaard nu al uitgebracht, zodat partijen de gelegenheid om zich voor te bereiden. De huidige Richtlijn 3000 blijft voor IT-auditors vooralsnog van toepassing.

Lees ook:

• NBA publiceert herziene Standaard 3000 en Stramien voor assurance-opdrachten

Gerelateerde artikelen