NOREA: Handreiking Update ZekeREzorg 1 gepubliceerd

De NOREA Kennisgroep ICT en Zorg heeft een nieuw beoordelingskader voor betrouwbare geautomatiseerde gegevensverwerking voor Diagnose Behandel Combinaties (DBC's) Op weg naar Transparantie (DOT) gepubliceerd. Hierin worden alle nu geldende DBC's met de bijbehorende automatiseringsaspecten gedefinieerd.

Dit beoordelingskader is een vervolg op het eerder gepubliceerde beoordelingskader van 2005 en zal worden gebruikt door IT-auditors als basis voor assurance-opdrachten, door zorgaanbieders voor het realiseren van een effectief stelsel van interne beheersmaatregelen en door softwareleveranciers voor het aanbrengen van verbeteringen in hun softwareproducten.

Meer informatie op de website van NOREA.

Gerelateerde artikelen